Loovstrateegia paneb paika ettevõtte käitumismudeli kõikides kanalites, reklaamiklippides ja reklaamides. Ettevõtte eesmärgid on siin juhtivaks sisendiks. Loovstrateegia määrab ära ka üldise hoiaku, kuidas mõjub ettevõtte turundus üldisel foonil. Toome näite: innovatiivne ettevõte, kes tegeleb uudsetet tehnoloogiavidinatega, peaks ka turunduses kasutama uudseid ja innovatiivseid sõnumeid. Personaalne ja unikaalne privaatpangateenus peaks aga kasutama turunduskandlel just neid keeli, mis kokku annavad heas mõttes konservatiivse, personaalse ja kallihinnalise emotsiooni.

Oluline on ühtse ja tervikliku sõnumi edastamine kõikjal turundussõnumites. Meie oleme need, kes näevad turunduses suurt pilti, aga samas suudavad lihvida täpseks ka väikseid detaile, nii  et saame kõik ajaperspektiivi liinid kokku leppida, kaante vahele kirjutada ja nendest ka kinni pidada.

Loovstrateegia koosolekul osaleb nii agentuuri tegevjuht, tiimijuhid kui ka meie meedijajuht. Siin on vaja kõikide agentuuri valdkondade sekkumist, et turundusstrateegia saaks vettpidav ja elujõuline. Olulisel kohal on ka eeltöö, mida kõik agentuuri võtmeisikud peavad tegema enne koosolekut. Konkurentsianalüüs, brändi kaardistus, ettevõtte ajaloo verstapostide märkimine ja üldise ärimaastiku mõjude hindamine.

Loovstrateegia on teadlik ja strateegiline lähenemine, mida ettevõte võtab arvesse müügikasvu tagamiseks ja toetamiseks meetmete väljatöötamisel ja rakendamisel. See on strateegia selleks, kuidas lõpuks oma ärieesmärgid täita.

Loovstrateegia puhul analüüsime ettevõtte hetkeolukord, äristrateegiat ja toimivust. Määratleme ja koostame omapoolse nägemuse teie eesmärkide saavutamiseks. Aitame välja töötada loomingulise turundusstrateegia äriplaanide teostamiseks.
Loovstrateegia teenuse all pakume:

  • äristrateegia arendamist;
  • turundusstrateegia arendamist;
  • turuanalüüsi;
  • konkurentsipositsiooni analüüsi;
  • strateegiliste võimaluste ülevaadet;
  • turu identifitseerimist ja segmentimist;
  • äriplaanide koostamist;
  • ettevõtte tulemuslikkuse juhtimist.

Loovstrateegia on ka väikene mantra uuele turundustöötajale, kes saab peale dokumendi läbilugemist selgelt aru, kuidas uues ettevõttes tegutseda. Turundusstrateegia aitab ka raha kokku hoida, sest selle dokumendi abil jäävad ära impulsiivsed “Proovime sellel aastal sedasi” stiilis katsetused ja kõikvõimalikud uued tuuled saavad puhuda ainult õiges suunas.

Creative tiimi juht

Mairi Talving

mairi@laecwador.ee
+372 55 33 44 55

Vaata ka teisi tiime