Reklaamkampaania on üks turunduse põhilisi tööriistu. Kampaaniakommunikatsiooni võimalused on ääretult suured ja niisamuti varieeruvad ka meie ideed. Et selles lõputuna näivas džunglis selgesti ja kindlalt orienteeruda, lähtume konkreetselt sinu ettevõtte brändi ja sihtgrupi eripäradest. Samuti seame üheks orientiiriks sinu poolt soovitud eesmärgi: olgu selleks siis uute klientide leidmine, olemasolevatele klientidele oma teenuse või toote efektiivsemalt müümine või bränditeadlikkuse tõstmine. Iga tegevus peab olema kooskõlas ettevõtte strateegiaga, seetõttu peame strateegiat väga oluliseks. Meid ongi toodud välja kui strateegilist agentuuri, kes ka lihtsates turundustegevustes suudab täita ettevõtte suuremat ja laiemat strateegiat.

Meie kogemused kampaaniate loomisel on laialdased: alates nendest klientidest, kellele on vaja tõestada, et kampaania tõepoolest tõstab müüke, kuni nendeni, kes otsivad oma kampaaniakommunikatsiooni uut hingamist. Turundus on ettevõtte tööriist karmides konkurentsitingimustes ja kampaania on üks selle tööriista võimsaid funktsioone, mis aitab lahendada teie ettevõtte eesmärke. Kampaania, mis müüke ei tõsta või muud eesmärki ei täida, on puhas kulu. See kampaania aga, mis täidab eesmärke ja tõstab vajalikul määral ettevõtte käivet, on investeering.

Lähtume kampaania kokkupanekul sinu ettevõtte brändist, tootest, teenusest ja sihtgrupist. Loomulikult arvestame ka kõike muud, mida on sellel hetkel oluline öelda. Töötame läbi nii üldise turuolukorra, spetsiifilise ärivaldkonna kui ka sihtgrupi eelistused ja tabud selle sees. Selle põhjal paneme kokku paar-kolm võimalust, kuidas kampaaniat lahendada ja valime koos sinuga välja just selle, mis kõige paremini sobib. Seejärel töötame välja kampaania materjalid – võimalikud visuaalid, võimalikud reklaamklipid storyboardist tootmiseni ning reklaamide paigutamise strateegia ja erinevate turunduskanalite kasutamise ajakava. Enne kampaania algamist vaatame üheskoos veelkord kõik üle. Peale kampaania lõppu teeme kokkuvõtted, kus ootame ka teie tagasisidet müügitulemustest.

Kampaania on äriline ettevõtmine, millest peab tõusma kasu ja see töötaks tõepoolest nagu eespool mainitud investeering. Sellest lähtume ka kampaania väljatöötamise ja läbiviimise hinnastamisel. Turunduse eesmärk ei ole mitte turundus omaette, vaid ettevõtte käibe tõstmine. Seetõttu vaatame igat kampaaniat ja ettevõtet eraldi. Arvestame tema käivet, ärivaldkonda, sihgrupi konkurente. Pakume välja mõistliku eelarve ja prognoosime ka tulemusi. Samuti hindame ka kampaania jõudlust kanalites ja seeläbi leiame alati õige hinna. Peame väga lugu ka nendest klientidest, kes juba agentuuri poole pöördudes sõnastavad oma eelarve ja soovid eesoleva kampaania või ka üldisema turunduse jaoks.

Vaata ka teisi tiime