Tööandja bränding pole vaid värbamiskommunikatsioon, millega luua endale atraktiivne kuvand ning mille abil soovivad inimesed ettevõttesse tööle kandideerida, vaid tänaseks on employer branding üleüldise maine ning teadlikkuse kujundamine. Eesmärgiks on tänastele töötajatele kinnitada, et nad on väärtustatud, hinnatud ning vajalikud kui ka uute inimeste, spetsialistide ning talentide meelitamine ettevõttesse.

Tööandja bränding on protsess, milles osaleb nii personali-, turundus- kui kommunikatsiooniosakond koos loovagentuuriga ning tulemused mõjutavad lisaks välisele kommunikatsioonile ka organisatsiooni sisekommunikatsiooni ning selle tegevusi.

Ühest strateegiat ja meetodit tööandja brändingu loomisel pole, sest igal ettevõttel on oma hingamine, ettevõttesisene kultuur ning võimalused, mida oma töötajatele ning kogukonnale pakkuda. Sestap ei tööta tööandja brändingut välja agentuur üksi, vaid selles protsessis osalevad mitmed üksused ka ettevõtte poolt. Üldine muster, mille alusel tööandja brändingut välja töötatakse, koosneb järgmistest etappidest.

 

Kaardistamine

Milline on tööandja bränding täna ning kuidas tunnetatakse ettevõtet nii organisatsioonisiseselt kui ka väliselt – need küsimused annavad aimu lähtekohast ning tegelikust positsioonist.

Esimene samm on alati andmete kogumine nii tänastelt töötajatelt kui ka täpselt määratletud sihtgrupilt, kes on oodatud ning vajalikud töötajad. Selleks korraldab agentuur vajalikud töötoad ning andmetekogumisprotsessid.

Selles etapis kõrvutatakse saadud andmeid ka tööandja eesmärkidega – tulemus annab selge arusaama, millise teekonna peab väljatöötatav bränding ette võtma ning täpselt kelleni jõudma.

Lisaks analüüsitakse tänast nn kandideerimiskoridori ning teid, mille kaudu töölesoovijad teieni jõuavad – millised on peamised nõrkused ning tugevused

 

Sõnumid, väärtused ja loovlahendus

Milliste sõnumite, lubaduste ning väärtuspakkumistega saavutada tähelepanu ning eristuda infouputuses? Mis on tänases hetkes tegelikult relatiivne ning oluline? Millised väärtused kattuvad potentsiaalse talendi väärtusmaailmaga? Need küsimused laovad tööandja brändingule olulised vundamendi kivid. Tihti kuhjatakse töökuulutused ning värbamisteated üle elementaarsete punktidega, mida peetakse juba iseenesestmõistetavaks, kuid vähem tuuakse esile just ettevõtte töökultuuri, meeskonna kirjeldust ning inimlikke väärtusi, mille kaudu saab kandideerija aru, kas see ettevõte on koht, kuhu ta tahaks ja võiks kuuluda.

 

Materjalid

Tööandja brändingu tutvustamiseks ning ihaldatud kuvandi saavutamiseks töötatakse välja erinevad materjalid, mis kinnistavad ettevõtte väärtusi, missiooni, visiooni ning lubadusi. Alustades töökuulutustest, videotest ning reklaamidest kuni sotsiaalmeedialahenduste ning brändikandjateni.

 

Strateegia

Kui põhisõnumid, väärtused ning ideed on vastavalt eesmärkidele välja töötatud, tuleb paika panna konkreetne plaan, millega need sihtgruppideni viia. Olgu selleks nii tänased töötajad, otsitavad, kogukond kui üldsus. Strateegias pannakse täpselt paika tegevuskava, millega soovitud tulemusi saavutada. Selleks võivad olla nii traditsiooniline värbamiskampaania, mainekampaania, kommunikatsioonitegevused kitsamalt tudengite seas, sotsiaalmeediategevused kui spetsiifilisemad rätseplahendused.

 

Rakendamine ning tulemuste monitoorimine

Tööandja bränding on väärtuste, ideoloogia, identiteedi ning sõnumite kompleks, mis ei piirdu vaid töökuulutuste ning värbamiskampaaniaga, vaid mis muutub ettevõtte igapäevase kultuuri osaks.

Välja töötatud tööandja brändingu puhul tutvustatakse kogu lahendust nii ettevõttesiseselt kui lansseeritakse see väliskommunikatsiooni. Eesmärkide saavutamiseks monitooritakse pidevalt tulemusi ning kõrvutatakse andmeid alguspunkti positsiooniga.

Vaata ka teisi tiime