Meediastrateegia valmib turuolukorra ja konkurentide tegevuste analüüsimisel. Selle käigus koostame ettevõtte või planeeritava kampaania eesmärkidest lähtuvalt strateegilisee meedikampaania kava, kasutades uuringutest tulenevalt õigeid ja effektiiseid meediakanaleid.  Kampaaniaid teostame internetis, välimeedias, raadios, televisioonis, kinodes, ühistranspordis ja trükimeedias.

Strateegia väljatöötamine on üks olulisemaid etappe kampaania planeerimisel. Õigesti paika pandud strateegilised tegevused aitavad tagada selle, et oleme kampaania õnnetumiseks valinud õiged sihtühmad, piisava perioodi ehk ajakava ning õiged kanalid. Nende tegevustega tagame sulle, et turunduseelarves ei tehta üleliigseid kulutusi tegevustesse, mis oodatud tulemust tagasi ei too – kogu eelarve tuleb alati võimalikut efektiivselt planeerida.

Õigete tegevuste paika saamiseks on kõige olulisem koostöö kliendiga, kuna just sinult saame järgmiste sammude tegemiseks kõige vajalikuma ja väärtuslikuma info. Paneme koos paika eesmärgid ja tulemused, mida kampaanialt oodatakse ning eelarve, mis nende elluviimist peab toetama.

Kui need olulised punktid on paigas, monitoorib meeditiim konkurentide meediategevusi ning hetkel käivaid kampaaniad. Tellime vajalikuid uuringud, et kindlaks teha, milliseid meediume meie soovitud sihtrüm antud hetkel tarbib ning milliste tegevustega me neid kõige efektiivsemalt kõnetada saame.

Järgmisena teeme vastavalt uuringutelt saadud tulemustele meediakanalite valikud, paneme paika õige kampaania ajakava ning koostame sulle detailse ja argumenteeritud meediaplaani.

Meediastrateegia väljatöötamise hinnastus sõltub kampaania mahukusest – millises mahus on vaja tellida uuringud, kanalite valikud ehk meediapindade kogus ning kampaania pikkus.

Vaata ka teisi tiime