Reklaamikampaania tulemuste efektiivseimaks mõõtevahendiks on selle kampaania järeluuring. Kampaania lõppedes on oluline teha kokkuvõte kampaania tegevustest ning ühendada see kliendipoolse tagasisidega eelnevalt kokku lepitud tulemuste ja eesmärkide kohta. Oluline on märkida üles, kuidas kampaania tegevused on mõjutanud ettevõtte ärilisi tulemusi. Meediatiimi poolt anname tagasisidet kampaania kokkuvõtte ning järeluuringu näol.

Uuringu tellimisel paneme paika küsimused, millele soovime vastuseid saada – selle käigus on võimalik kindlaks teha mitmeid olulisi fakte. Mõned näited:

  • Kas kõnetasime piisavalt soovitud sihtühma?
  • Kui hästi reklaami mäletati?
  • Kas brändi tuntus kasvas?
  • Kas sihtrühma brändieelistused muutused/kinnistusid?

Uuringu lõpliku tulemuste põhjal saame kliendile anda põhjaliku tagasiside, milline on olnud kampaania mõju ning millistes kanalites oli kõige parem märgatavus.

Uuringute hinnastus sõltub vastajate valimi (küsitlejate) suurusest, piirkonnast, küsimuste arvust jne.

Vaata ka teisi tiime