Lisaks strateegilisele meediaplaneerimisele on tihti ka oluline, et reklaamikampaania paistaks silma ning leiaks avalikku tähelepanu. Selleks teeb meediatiim koostööd agentuuri teiste tiimidega, mille tulemusel töötatakse välja innovatiivsed ning silmatorkavad erilahendused, mida on võimalik planeerida kõikidesse meediakanalitesse.

Erilahendustena pakume sulle välja võimalusi, kuidas meediakanaleid enda kasuks nutikalt tööle panna ning töötame välja tehnilised lahendused, kuidas harjumuspärastest reklaamlahendustest erineda.

Erilahenduste tarvis võtame arvesse kliendi reklaamitava toote või teenuse eripära, analüüsime millises kanalis oleks võimalik erilahendust teostada. Peame läbirääkimised kanalitega, konsulteerime partneritega tehniliste võimaluste osas ning sobivuse korral tellime teostuse.

Lisaks sellele, et püüda suuremat tähelepanu, on erilahenduste puhul samuti oluline, et reklaam kõnetaks õiget sihtrühma. Selleks, et lahenduste lõpptulemused oleksid lahedad ja samas töötaksid ka tarbijale valitud kanalis, teeb meediatiim koostööd agentuuritiimiga, kes aitab välja mõelda erilahendusele agentuuripoolse sõnumi ja teostuse.

Hinnastus sõltub eelkõige detailidest. Iga lahendus on üldjuhul eri hinnastusega ning oleneb sellest, mis materjale ja milliseid pindu seal kasutame (näiteks kaubanduskeskuste eksponeerimispinnad, välimeedia plakatite väljaulatuvad osad jne).

Vaata ka teisi tiime