“Kuidas käib sinu süda?” üleriigiline südamekuu kampaania

Tervisekassa

Meie roll
Foto ja video / Kampaaniad

Eesmärk: aidata Tervisekassal panna Eesti inimesed südame tervise nimel rohkem liikuma

Ülesanne: Viia läbi Tervisekassa üleriigiline südamekuu kampaania ja tõsta meeldejääva ja positiivse loovlahenduse kaudu inimeste teadlikkust südametervise hoidmisest; tuletada meelde, kui oluline on südametervise ja vaimse tervise hoidmiseks regulaarne liikumine; regulaarsete liikumisharjumuste kujundamine kogu elukaare vältel.

Taust ja lahendus:

Meeskonna loovkontseptsioon sai üles ehitatud metafoorile süda kui mootor. Ka ladina keeles tähendab motor liigutajat. Süda pumpab, liigutab ja paneb meid omakorda liikuma. Nagu iga (auto) mootor, vajab ka inimese süda regulaarselt liikumist, et hoida mootor töökorras ning et mootori või südame elukaar oleks võimalikult pikk ja probleemitu.

Seega võtsime südameasjaks kommunikeerida jõudsalt sihtrühmale, et süda kui edasiviiv jõud ja mootor, vajab konstantset liigutamist ja hoolsat, austusväärset suhtumist, et südametervis ja südame elukaar oleks võimalikult hea ja pikk.

tervisekassa südamekuu kampaania visuaal

Kampaania katussõnumiks sai meeskonna poolt hoolikalt läbimõeldud “Kuidas käib sinu süda?”, mis keskendus liikumise edendamisele toetudes metafoorile süda kui mootor. Kampaania katussõnum töötas mitmel tasandil. Sõnum on selge ja tähelepanu suunav, küsides otse sihtrühmalt kuidas nende süda töötab ja funktsioneerib. Samuti sai eestikeelsesse katussõnumisse põimitud lihtsaim ja kättesaadavaim viis, kuidas südametervist edendada – läbi käimise.

Visuaalses kontseptsioonis kasutas meeskond erinevate siduselementide põimimist idee edasikandmiseks:

  • Kasutades AI’d (tehisintellekti) arendasime n.ö südamekujulise illustratsiooni, mida kujutasime läbivalt kampaaniamaterjalides. See masinlik sümbol aitas sihtrühmale paremini esile tuua, kuidas meie biotehnoloogiline mootor vajab samasugust tähelepanu, regulaarselt hooldust ja sõitmist nagu automootor.
  • Inimese eksponeerimine ja funktsionaalsus – tulenevalt sihtgruppide paljususest nägime vajalikkust kasutada kampaania visuaalidel erinevates vanustes ja erinevate elustiilidega modelle, kes etendavad teatud liikumisharjumusi, et sütitada enda sihtrühma rohkem liikuma. Seega ehitasime visuaalse kontseptsiooni üles põhimõttel, mis näitab inimestele ette, kuidas parendada oma südametervist – kas joostes, tehes kepikõndi, jalutades, sörkides, sõites jalgrattaga jne.
  • Tervisekassa stiil – kuna Tervisekassal valmis kampaania jõustumise aegu uus ja moodne visuaalne stiil, siis uuenenud näo edasiviimiseks, harjutamiseks ja levitamiseks ehitasime visuaalse lähenemise vastavalt Tervisekassa brändingule, et kampaaniaga loomulikustada värsket lähenemist.

Audiovisuaalsed lahendused

Kampaania ülesehitus oli mahukas ning hõlmas pea kõiki meediumeid ja meediakanaleid. Seoses sellega lõime kampaania tarbeks 2 telereklaami, 4 raadioreklaami, kus kasutasime narratiivset lähenemist, mis aitas tähelepanu kergemalt fokusseerida kampaania temaatikale endale läbi karakteri, kes käsitles kampaania teemasid omas “maailmas”.

Hoidsime kampaaniat pildis terve südamekuu vältel tava- ja ka sotsiaalmeedias kasutades kampaania edastamiseks sihtrühmadele ka hoolikalt välja valitud kõneisikuid. Kampaania kõneisikute kahurväeks olid Kristjan Jõekalda, Genka ja Andres Puusepp. Henry Kõrvits ehk Genka kajastas südamekuu kampaaniat oma sotsiaalmeedia kontodel Instagramis ja TikTokis, kus tal on ühtekokku ligi 50 000 jälgijat. Kõneisikud käisid Ringvaates, TV3-s Stuudio saates, raadiotes ja KOFE+-s kampaaniat avamas. Armastatud saatejuht Kristjan Jõekalda avaldas oma IG kontol humoorika šketsi, mis sai üle 121 000 vaatamise.

tervisekassa südamekuu kampaania

Liigun.ee maandumisleht

Kampaania üheks osaks sai liigun.ee maandumislehe veebilehe arendamine ja tekstiloome. Maandumislehele koondasime detailselt läbikaardistatud teabe südametervise olulisusest, liikumisest ning liikumise variatsioonidest, mis on südame tervisele kõige kasulikumad. Liigun.ee maandumislehte arendades võttis meeskond arvesse ka Liikumisaasta poolt välja kuulutatud teemakuud, koondades nii praktilisi kui teoreetilisi näpunäiteid antud spetsiifika kohta maandumislehele. Maandumisleht jagunes neljaks alamkategooriaks : läbisõit ehk regulaarne liikumine; kütus ehk tervislik toitumine; ülevaatus ehk regulaarne kontroll; pinge ehk stress ja elustiil.
Samuti lisasime liigun.ee veebilehele 90-sekundilised sotsiaalmeedia videod, mis annavad vaatajatele nii eesti kui vene keeles kiirelt ja selgelt mõista kuidas, millal ja kui palju peab liikuma ning kuidas südamega eeskujulikult ümber käia.

tervisekassa südamekuu kampaania

Kampaania järeluuring

Kampaania esimese üleriikliku laine järgselt teostas Inspired Analytics kampaaniale järeluuringu, mis tõestas, et kampaania võeti südamlikult ja soojalt vastu ning meeldis 86%-ile märganutest. Järeluuring tõi välja, et kampaania meeldis eriti noorematele, juhtidele-tippspetsialistidele ja tervisespordiga juba tegelejatele. Järeluuring keskendus ka indiviidi vaatevinklist seonduvale, kuidas üks või teine seostus antud kampaaniaga, ning mis täpselt kõnetas või ei kõnetanud antud kampaania juures.Kampaania sõnum jõudis sihtrühmani suurepäraselt, lausa 89% kampaaniat märganutest mõistis selle sõnumit. Vastanute seas pidas kümnest üheksa südamekuu liikumiskampaaniat vajalikuks ja oluliseks, protsentuaalselt lausa 92%.

tervisekassa südamekuu kampaania

Liikuge ja elage südamest!

Vaata ka meie poolt loodud Liikumisaasta 2023 teleklippi!

 

Agentuuris olid töö autoriteks:

Projektijuht: Grete-Liis Kasvandik

Loovjuht: Taavi Lehari

Copywriter: Karl-Lennart Meri

AD: Vallo Kivimaa

Sotsiaalmeedia ja PR: Anna Leena Tae

Operaator: Carol-Alice Tõniste

Maja väliselt kaasasime:

Režissöör: Rebeka Rummel

Produtsent: Sten Toom

Grimm ja kunstnik: Karin Käbi Kuus