Tallinna Vesi AS 2022 uuenduslik aastaaruanne

Tallinna Vesi AS

Meie roll
Branding / Trükis

Aastaaruanne, mis on disainitud taaskasutatud paberile

Ülesanne: Koostada ettevõttele Tallinna Vesi AS uue stilistikaga aastaaruanne, mis on kättesaadav ka veebis.

Taust ja lahendus:  Tallinna Vesi börsiettevõttena peab oluliseks teavitada ettevõtte aktsionäre, töötajaid ja koostööpartnereid oma majandustulemustest läbi hästi disainitud aastaaruande. Aastaaruande puhul on väga oluline selgelt ja korrektselt esitatud informatsioon, mis annab edasi ettevõtte olulisemad tulemused.

Kujundatud aastaraamat on kättesaadav ka veebist. Sel viisil on võimalik säästa paberile kuluvat ressurssi ning muuta aastaraamat kiiremini kättesaadavaks kõigile.

Tallinna Vesi aastaraamatu trükised on trükitud taaskasutatud paberile, mis seab aastaraamatus eksponeeritud pildimaterjalile oma nõudmised. Oluline on, et aastaraamatu trükkiettevalmistus on teostatud kvaliteetselt, tagamaks piltide korralik trükikvaliteet. Tänavuses aastaraamatus on kasutatud ka uut stiili, mis kujutab Tallinna Vett julge ja jõulisena, olles oma valdkonnas liider ning teerajaja.

Aastaraamatu leiad siit.
Vaata ka meie eelmisel aastal tehtud Tallinna Vee aastaaruannet!
aastaaruanneaastaaruanneaastaaruanneaastaaruanneaastaaruanne

Agentuuris olid töö autoriteks:

Projektijuht: Mairi Talving

Veebidisainer: Karla Ribelus

Trükisedisainer: Vallo Kivimaa