Heaolu arengukava 2023-2030 kujundamine ja küljendamine

Sotsiaalministeerium

Meie roll
Foto ja video / Trükis

Eesmärk: muuta Heaolu arengukava visuaalselt atraktiivseks

Ülesanne: Heaolu arengukava 2023-2030 kujundamine ja küljendamine, olulisematest teemadest onepagerite loomine ning kokkuvõtva viipekeelse tõlkega video tootmine ning arengukava esitlemiseks Powerpointi põhja kujundamine

Taust ja lahendus: 

Heaolu arengukava 2023–2030 seab pere-, sotsiaal- ja tööpoliitika strateegilised eesmärgid järgnevateks aastateks ning määrab nende saavutamiseks vajalikud tegevussuunad.

Kujundasime Heaolu arengukava kasutades Eesti CVI värve ning Eesti brändi fonti Aino. Vastavalt loodud stiilile, kujundasime ka esitlemiseks spetsiaalse muudetava Powerpointi põhja ning tootsime animeeritud video, mis võtab teemad lühidalt kokku. Videol on vaegkuuljate jaoks ka viipekeelne tõlge.

Meie poolt kujundatud arengukava leiab siit.

Vaata ka meie tehtud RIKS juubeliraamatut!

Heaolu arengukava kujundus

Agentuuris olid töö autoriteks:

Projektijuht: Maiken Veskimäe

Disainer: Hanna Kastor

Video script: Siim Kokkota

Animaator ja monteerija: Urmas Salu