Turunduse trendid 2024

Vaikselt on õhus tunda, et lähenema hakkab kevad. Jaanuari tolm on jalgelt pühitud ning veebruar on juba pooles vinnas ehk 2024 on piisavalt kaua kestnud, et teha pilguheit tänavuse aasta turunduse trendidesse. Viimased aastad on olnud üksnes huvitavad, turunduse sektor on löödud pea peale. See, mis töötas eile, ei pruugi enam täna toimida. Sõjad, covid, […]

Brand icon

Vaikselt on õhus tunda, et lähenema hakkab kevad. Jaanuari tolm on jalgelt pühitud ning veebruar on juba pooles vinnas ehk 2024 on piisavalt kaua kestnud, et teha pilguheit tänavuse aasta turunduse trendidesse. Viimased aastad on olnud üksnes huvitavad, turunduse sektor on löödud pea peale. See, mis töötas eile, ei pruugi enam täna toimida. Sõjad, covid, inflatsioon, AI on kõigest mõned olulised faktorid trendide arengus nii brändi kujundamisel kui sotsiaalmeedias. La Ecwadori loovjuht Taavi Lehari ning sotsiaalmeedia spetsialist Mery-Ly Riis võtsid sellel teemal rohkem sõna.

trendid

Millised muutused toimuvad brändide loomes ja arendamises?

Taavi Lehari

Tehisintellekt on juba suuremad juured alla saanud ning kui alguses tundus uus „mänguasi“ põnev ning huvitav, siis nüüd muutub ta loogiliseks, praktiliseks ning igapäevaseks töövahendiks juba brändide loomes. Kui 2022 ja 2023 võis selgelt ära tunda, millised lahendused kasutavad AI-d, siis mida aeg edasi, seda rohkem hakatakse „peitma“ tehisintellektiga valminud loomingut. Ehk AI lahendused ei ole värsked ideed iseeneses, vaid küsimus on selles, kuidas AI-d märkamatult kuid efektiivselt oma kommunikatsiooni integreerida.

On ütlus, et head kriisi ei tohi raisku lasta ning keerulistes tingimustes tuleb tegutseda. Brändiloomes ja -arendamises on see äärmiselt oluline aeg, millal oma brändi tervist kontrollida. Kuigi viimaste aastate taustal võime rääkida pigem kobarkriisidest ning pingelistest olukordadest – covid, energia, sõjad, inflatsioon, ebakindlus – on see otseselt mõjutanud brändide positsioneerimist. Paljud brändid on tulnud positsioneeringus alla ehk nö „toetaja, kaaslase, sõbra“ piirkonda, asendades „innovatsiooniliidri, lipulaeva, liidri, arendaja“ piirkonda. Ajal, mil inimestel on vähem vaba raha, on see loogiline, kuid brändi seisukohalt segadusttekitav ekslemine.

Ma olen erinevates töötubades ning ka praktikas jõudnud paralleelini, et brändifenomenoloogia tugineb suuresti sarnasusel inimesega. Ehk kui käsitleda brändi justkui inimesega, keda iseloomustavad konkreetsed soovid, käitumuslikud omadused ning stiil, siis annab see meile arusaama, millisel määral brändi arendada on vajalik ning millal on see ohtlik. Inimese iseloom ei muutu üleöö. Või kui muutub, siis see on pigem midagi ohtlikku. Brändide puhul kehtib täpselt sama. Kui ühel päeval on bränd üht, teisel teistmoodi, siis tekib midagi sarnast skisofreeniaga. Seega kokkuvõtlikult on käimas aeg, millal langetatakse olulisi otsuseid, mis mõjutavad ühe või teise brändi väärtust järgnevatel aastatel.

Tulenevalt eelnevast kahest punktist võib teha järelduse, et nii käesoleva kui järgnevate aastate jooksul tõuseb tugevamalt huviorbiiti brändide autentsus ja oskus luua tähenduslikke sidemeid oma järgijatega. Tühistamiskultuur ja tarbijaskonna kollektiivne mõju sotsiaalmeedias asetab brändidele suurema pinge ja vastutuse. Milline bränd murdub, milline kohaneb ja milline saab lõpuks aru, et bränd ja tarbijaskond on sama katuse all. Seega järeldan, et tõenäoliselt kaovad ära „Ilusat teisipäeva!“ stiilis mõttetud kohatäited brändikommunikatsioonis ning tehakse ehk vähem, kuid sisulisemat suhtlust oma jälgijatega. See tähendab, et brändid tulevad su igapäevasest feed’ist rohkem pärisellu ning loovad kogemusi kanalitest väljaspool.

Ajal, mil infomüra uputas ning väsitas meid pea igal sammul, tegi suure hüppe nn minimalistlik maailmavaade – kõige olgu vähem, kuid igal asjal suurem tähendus ja eesmärk. 2024 tundub tulevat selles aspektis murranguline ning minimalism peab mõneks ajaks pingile istuma, sest tema vastand hakkab kasvama. Kuid siin on taaskord valikute küsimus: kas hoida selget, puhast, konkreetset joont või tuua oma käitumisse julgust, detailsust, lopsakamat stiili.

Lisaks on palju erinevaid mikrotrende, millest räägitakse palju, kuid suures pildis taandub kõik fundamentaalsetele ja isegi ehk eksistentsiaalsetele küsimustele brändide vaates – miks, kellele, kuidas ja millal? See pole otseselt midagi uut, kuid 2024 pole enam aeg, et vaagida ning oletada. Nüüd on vaja päriselt tegutseda ning oma brändidega toimetada, sest see mis tõi meid siiani ei vii meid siit kaugemale.

trendid

Milliseks kujuneb sotsiaalmeedia turundus aastal 2024?

Mery-Ly Riis

Aastal 2024 mõjutavad sotsiaalmeediat nii tehnoloogia areng kui ka muutused tarbija käitumismustrites. Kindlasti mängib suurt rolli tehisintellekt (AI), mis muudab seda, kuidas sisu luuakse ja edastatakse kasutajatele, seeläbi suurendades personaliseeritust ning kaasatust. Lühivideote trendid jätkavad kasvamist ka sel aastal tänu oma kaasahaaravale olemusele, kuid on näha taas pikemate videoformaatide populaarsuse tõusu. Platvormid kohanevad ning pikendavad videote maksimaalset pikkust, mis näitab nõudlust sisukama formaadi järele.

Samal ajal seisavad brändid silmitsi väljakutsega säilitada oma kohalolekut erinevatel sotsiaalmeedia platvormidel. Mitmete erinevate platvormide tõttu keskenduvad brändid tõenäoliselt vaid mõnele neist, mis pakuvad parimat investeeringutasuvust. Lisaks sellele kõigele muutub andmekaitse aina olulisemaks ja arvatavasti võtavad platvormid kasutusele rangemad kontrollmeetmed ning läbipaistvamad andmepoliitikad.