Iga heli- ja videoprojekti kolmas etapp on post-production ehk järeltöötlus, millega toodetud materjal ellu äratatakse. Postproduktsiooni alla kuuluvad videomontaaž, lisanduva heli salvestus ja helitöötlus, värvimääramine, efektid, graafika lisamine ja tiitrid ning animatsioon.

La Ecwador Studio pakub eraldi ka järeltöötluse teenuseid, millega olemasolevale materjalile uus elu või vajalik värskendus anda. Siia alla kuuluvad ka user-generated-content ehk kasutajate loodud sisu töötlemine.

Vaata ka teisi tiime