Reklaamiagentuuride TOPi võitis Agentuur La Ecwador

Septembrikuu oli La Ecwadori jaoks väga eriline kuu ning ühtlasi ka oluline verstapost 22 tegutsemisaasta juures. Nimelt tunnustas Äripäev La Ecwadori reklaamiagentuuride TOPis esimese kohaga.

Brand icon

Septembrikuu oli La Ecwadori jaoks väga eriline kuu ning ühtlasi ka oluline verstapost 22 tegutsemisaasta juures. Nimelt tunnustas Äripäev La Ecwadori reklaamiagentuuride TOPis esimese kohaga.

Mis on La Ecwadori edu saladus?

Tegevjuhi Heily Aaviku sõnul on selline tunnustus äärmiselt suur kiitus ning ühtlasi ka tõestus sellest, et agentuur teeb õiget asja. „Juba La Ecwadori moto ütleb, et meie äri on kasvatada meie klientide äri. 2012. aastal võtsime La Ecwadoris vastu otsuse, et meie fookus on kliendi äritulemuste parandamisel, mitte auhindadel. Me oleme tulemustele orienteeritud ning meie prioriteediks on kliendi eesmärgid. Võiks isegi öelda, et kliendi eesmärkidest saavad meie isiklikud eesmärgid ja nagu näha, toob selline lähenemine parema tulemuse.“

Heily lisab, et kindlasti ei saa jätta mainimata agentuuris töötavaid inimesi, kes kõik on andnud esimese koha saavutamiseks märkimisväärse panuse. Mõned aastad tagasi tehti agentuuris strateegiline muudatus ning inimesed jagunesid 5 meeskonda, mis keskenduvad sisuturundusele, digiturundusele, meediaplaneerimisele, trükistele ja traditsioonilisele reklaamile. „Meeskondade loomine ja spetsialiseerumine on täna meie agentuuri peamiseks tugevuseks. Tänu sellele suudame pakkuda turunduse täisteenust. Oleme oma kontseptsiooni niimoodi üles ehitanud, et kliendil oleks võimalikult lihtne – kõik turundusega seonduva saab ta ühest kohast. Tänu sellele hoiavad kliendid kokku aega ja ressursse ning turunduskulud on kontrolli all,“ selgitab Heily.

Kuidas toimub koostöö agentuuriga?

„Kõik saab alguse kliendi eesmärkidest. Turundusel on täna ikkagi väga kindel äriline eesmärk. Ettevõtted tahavad saavutada äriliselt paremaid tulemusi: mainet parandada, müüki tõsta või turuosa suurendada. Kui eesmärk on selge, tuleb kinnitada eelarve, sest me teeme alati tööd kliendi eelarvest lähtudes. Vastavalt eelarvele pannakse paika läbiv idee ja loovstrateegia. Kui need on paigas, tuleks jaotada eelarve eesmärgist lähtuvalt erinevate kanalite võimalikult efektiivselt.“ Heily selgitab, et ettevõtte ja agentuuri koostöö on väga interaktiivne suhe ning infovahetuses ollakse järjepidevalt, sest klient kinnitab kõik agentuuri poolt tehtud tööd enne, kui nendega avalikuks minnakse. Ta lisab, et koostöö ei lõppe kampaaniaperioodi lõppedes. Vastupidi, siis algab põhjalik analüüsi etapp. „Tulemuste analüüsimiseks on väga oluline mõlema osapoole koostöö ja usaldus. Selleks, et kogu kampaaniat põhjalikult analüüsida ei piisa ainult sellest, kui meie anname ülevaate reklaami nähtavusest erinevates kanalites. See info tuleb alati kõrvutada ettevõtte siseinfoga, et saada täielik ülevaade sellest, kas kampaania mõjutas eesmärgi saavutamist.“

Millest lähtuda agentuuri valikul?

Heily sõnul on agentuuride taseme hindamine väga tunnetuslik. „Paljud ettevõtted valivad agentuuri ägeda idee põhjal, aga see ei pruugi tuua ärilist edu. Agentuuri valides pead ikkagi aru saama, kui põhjalikult see agentuur tööd teeb. Kas ta on taustaanalüüsi ära teinud ja hoomab kliendi ärivaldkonda. Kui sa päriselt keskendud ettevõtte äritulemuste parandamisele, siis pead selle kliendi äri endale selgeks tegema – kus tal raha tekib, kuidas klient tuleb, kes tema klient on, kuidas seda klienti mõjutada,“ selgitab Heily. Ta tõdeb, et enamjaolt sõltub agentuuri valiku tegemine turundusjuhist, kellele ettevõte on koostööpartneri valimise usaldanud. Heily usub, kõigepealt peab turundusjuht väga täpselt oma peas paika panema, mida ta saavutada tahab, „Kui turundusjuhti huvitavad kuulsus ja auhinnad, siis ta valib vastava agentuuri. Tean paljusid kliente, kes on öelnud, et nad said reklaami eest auhinna, aga kampaania ise oli täielik läbikukkumine“. Seetõttu soovitab Heily agentuuri töödega tutvudes küsida, kas julged ja loovad lahendused täitsid ka oma eesmärki või olid lihtsalt väga huvitavad.

Mille alusel saavad ettevõtted hinnata, kas agentuur suudab nende äriedule kaasa aidata?

„Pakume iga kampaania puhul välja mõõdikud, kuidas investeeringu tasuvust mõõta. Kuna klientide eesmärgid on erinevad, paneme need mõõdikud alati koos kliendiga paika. Mõni klient tahab mõõta, palju tema müük kampaaniaperioodil kasvas. Samas mõne kliendi jaoks on tähtis hoopis see, et kampaania aitaks kliente ostukohta meelitada ja kolmanda jaoks on hoopis oluline, et tema tuntus sihtgrupi seas kasvaks ning üldsuses tekiks ettevõttest soovitud kuvand,“ räägib Heily.

Millest lähtute kampaania eelarve jagamisel?

„Sõltub projektist ja loovkontseptsioonist, kuid väga olulisel kohal on kliendi äriline eesmärk. Eelarve jagamisel keskendume eelkõige tegevustele ja kanalitele, mis aitavad kliendil kõige efektiivsemalt soovitud eesmärki saavutada.“

Kas agentuuri poole võib pöörduda ka siis, kui ettevõttel endal puudub konkreetne idee, millist kampaaniat teha võiks?

„Kahtlemata. Meie juurde tasub tulla ka ärikonsultatsioonile. Kui ettevõtted tahavad oma äritulemusi parandada, tasub tulle meie juurde ja rääkida, mis on mureks. Aitame neil välja mõelda, kuidas soovitud olukorda turunduslikult lahendada, olgu selleks siis teenuse disainimine, kampaania väljatöötamine, uue toote lansseerimine või midagi muud.“

 

Keit Ausner
kliendisuhete juht