Produktsioonimeeskond on tänapäevase agentuuri lahutamatu osa #1

Sügisel avatud uus reklaamiagentuuri maja ehk Loomevälja tõi lisa ka La Ecwadori tiimidesse. Kui varasem pakkusid erinevaid produktsiooniteenuseid agentuuri- ja sisuturundustiim, siis nüüdsest tegutseb igapäevaselt agentuuri kõige noorem üksus – produktsioonitiim La Ecwador Studio

Brand icon

Sügisel avatud uus reklaamiagentuuri maja ehk Loomevälja tõi lisa ka La Ecwadori tiimidesse. Kui varasem pakkusid erinevaid produktsiooniteenuseid agentuuri- ja sisuturundustiim, siis nüüdsest tegutseb igapäevaselt agentuuri kõige noorem üksus – produktsioonitiim La Ecwador Studio. Studio hõlmab enda alla palju teenuseid ja võimalusi varasemast agentuuri repertuaarist, kuid toob turule ka uusi. Nende seas aitab tehtud töödele toetudes orienteeruda Studio tiimi juht Kaire Russ. Esmalt on fookuses audiovisuaallahendused, mis on hetkel nn uue normaalsuse ajastul ka kõige huvipakkuvam suund.

Pea kolm kuud tegutsenud Studio on tänaseks tootnud juba hulganisti erinevaid video- ja heliklippe, animatsioone ning sisu. Kuidas valmib agentuurisiseselt toimiv telereklaam, raadioklipp, graafiline video, podcast või sotsiaalmeedia foto? Kuidas on uued ruumid ja tingimused avardanud teenuste nimekirja? Värske tiimi juht ning produtsent Kaire Russ selgitab seda sünergiaga, mis agentuuris valitseb: ,,Reklaamiagentuuris tegutsev iseseisev produktsioonitiim on igapäevaselt seotud kõikide agentuuri meeskondadega. See annab ühelt poolt õige häälestatuse igaks projektiks, sest koostöös teiste tiimidega teame täpselt, mida kliendid ootavad ning vajavad. Teisalt saame pakkuda tänu uutele võimalustele ka uusi teenuseid nii oma maja klientidele kui ka neile, kes täna nii tihti agentuuri teenuseid ei kasuta. Sellegipoolest saame kaasata protsessidesse nii Creative, Print, Media kui ka Digital tiimi.“

Kõik saab alguse ideest ja stsenaariumist

Olenemata sellest, millist meediumit ja kanalit kasutatakse, on iga lahenduse alus idee ja loovus, mis aitab eesmärkideni jõuda. ,,Meie töö algab kliendi briifist ja vajadustest ning ihaldatud eesmärgist,“ kirjeldab protsessi algust Russ. ,,Vastavalt sellele kaasame oma loomeinimesi ning komplekteerime meeskonna. Näiteks oleme kohe küsimuse ees, kas vajame copywriterit, stsenaristi või mõlemat. Samuti peame mõtlema, milline on parim strateegia ning milliste meediumitega jõuame parima tulemuseni. Sellega valmib esmane visioon ja ideedepakett.“ Russ kirjeldab, et lühikese aja jooksul on tegelikult ilmnenud ka olukordi, kus klient soovib esmalt telereklaami, kuid algusfaasis ja analüüsis selgub, et tegelikult oleks kõige kasulikum animatsiooniga live’i minna just digikanalites, kus vaatamine konverteeruks otseselt müügiks.

,,Loovlahendusi ja stsenaariumeid on muidugi väga erinevaid – see võib olla käsikiri traditsioonilisele videoklipile, mida näidata näiteks kinos või televisioonis, kuid  sisuturundusvideotel ning heliklippidel on oma spetsiifika. Alati ei pea detailse režiiplaaniga võttesse minema, vaid kasutada võib näiteks dokumentaalfilmile omaseid võtteid. Päris ühe puuga kõik videoklipid löödud pole – igaühel on ikkagi oma kindel erisus,“ kirjeldab Russ.

Videoklipp on justkui kaheksajalg

Videoreklaam võimaldab lugusid, mõttekäike ning selgitusi hästi edastada, kuna omavahel põimuvad heli, pilt, disain, emotsiooni ning sisu. ,,Videoklippide žanre, väljundeid ja vorme, õigemini nende hübriide, tuleb üha rohkem juurde ning kindlasti on enamik aru saanud, et üht ja sama videoprojekti pole mõtet kõikidesse kanalitesse lihtsalt ümber formaatida,“ kirjeldab Studio tiimi produtsent audiovisuaallahenduste tänast olukorda. ,,Videoklipp on nagu kaheksajalg – sellel on üks ühine toimemehhanism, kuid palju erinevaid alaliike ja ülesandeid. Võtame näiteks traditsioonilise, narratiivist ajendatud teleklipi. Vajame selleks kõigepealt lugu, mis telereklaami kannab ning seeläbi sihtgrupile mulje jätab.“

Büroomaailma 2020. aasta koolikampaania telereklaam

„Narratiivses videos on kõige olulisem lugu, mida annavad edasi nii karakterid, sündmused, kontekst, stilistika, heli, muusika kui ka sõnum. Telereklaami iseloomustab tihti teatud piiratus – lõpmatult pikka ning sügavat videoklippi pole mõistlik teles näidata. Oma roll on nii eetriajal kui ka inimese tähelepanul telerit vaadates. Üldiselt jäävad pikemad, informatsioonirohkemad lood täna sisuturundusse,“ sõnab Russ. ,,Vahel on võimalik ka kaks omavahel ühendada. Näiteks büroomaailma koolikampaanias olid sihtgruppideks nii inimesed, kes tarbivad traditsioonilisi kanaleid, kui ka need, kelle meelismeediumiteks on digikanalid. Seega vajasime kiiret ja teravat lahendust, mis töötaks mõlemas kanalis.“ Russ sõnab, et 2020. aasta sügisel omandas väljend back-to-school pandeemia taustal hoopis uue tähenduse – tuli leida lahendus, kuidas pakkuda võimalikult positiivset sõnumit.

Sisuturundusvideotes on rohkem vabadust

LHV Pensionikampaania videoklipp

La Ecwador Studio tiimi juht kirjeldab, et LHV pensioniäpi videoklipid valmisid justkui lühimängufilmid ja seriaaliepisoodid – kõik sai alguse kampaania ideest, millest omakorda tuletati aktuaalsed videolood. ,,Meie copywriter ja stsenarist dramatiseerisid need kolm konkreetset lugu vastavalt kampaanianäole ehk Mattias Naanile ning pärast seda hakkas eelproduktsioon pihta. Pärast salvestust tegime järeltöötluse ning andsime need üle digiturundusse.“

Kaire Russ tunnistab, et lisaks narratiivsetele klippidele on võimalik ka teisiti läheneda: ,,Kui LHV klipid olid narratiivsed, siis Justiitsministeeriumi projekti klipid olid hoopis dokumentaalsed. ,,Ära jää minevikku kinni“ kampaaniaks valminud usutlusi endiste kinnipeetavatega iseloomustab tõsielulistel lugudel põhinev portreede sari. ,,Dokumentalistikas valmib linateos ja lugu lõplikul kujul üsna protsessi lõpufaasis. Teadsime, kes on meie kõneisikud, kuid loomulikult ei teadnud me kuni salvestuspäevani, kui palju nad enda lugusid jagada soovivad ning milliseks kujuneb täpselt lõpp-produkt. Kuid selle žanri vaieldamatult parim väärtus on selle siirus ja inimlikkus.“

„Ära jää minevikku“ lugu

Tooteklipid on omaette žanr

Kui klient vajab uue toote, teenuse või välimuse tutvustamiseks massimeediakanalit, millega on oluline saada võimalikult suur katvus selge sõnumi ja tootefookusega, siis produtsendil on omad lahendused varnast võtta. ,,Sellisel puhul on narratiivi osakaal kindlasti väiksem ning disaini ja stilistika oma mahukam. Tooteklipid on täna juba täiesti omaette žanr ning peamiselt kasutavad neid just toitlustuskettide kliendid. Seal on oluline anda edasi tunnetuslikku maailma, mis haakub nii brändi kui ka tootega.“ Näitena toob Russ esile sügisel eetreid täitnud Mamma „Supp’sti soojaks“ telereklaame, mis valmisid reklaamiagentuuri enda demoköögis ja videostuudios.

Mamma suppide video

,,Mamma suppide puhul oli meil mitu ülesannet: populariseerida suppi, anda sellele tänapäevast iseloomu ning tutvustada Mamma uusi supipakendeid. Seega töötasime välja mängulise ja rõõmsa viisi, kuidas presenteerida tooteid atraktiivselt ja brändile toetudes,“ meenutab Kaire, lisades, et sama mustrit järgivaid telereklaame on hiljuti veelgi tehtud. ,,Kui Mamma videoklipp oli värviline, minimalistlik, rõõmsameelne ja pulbitsev, siis tegelikult täpselt sama meeskonnaga valmisid ka NÕO tooteklipid. Kuigi oma stiililt on need täiesti erinevad, siis on mõlemad toodetud samas kohas – meie enda La We kohviku demoköögis, milleta enam igapäevast produtseerimist ja tootmist ette ei kujuta.“

NÕO tooteklipp

La Ecwadori uues majas on ka video- ja fotostuudio ruum, kuhu on võimalik vajalik set üles ehitada ning materjal kiiresti salvestada. Russ tõdeb, et esimesed ristsed tehti juba enne maja ametlikku avamist: ,,Nii foto- kui ka videomaterjali tootmine on täna juba üsna igapäevased tegevused meie stuudios. Ground-zero põhimõttel stuudio suurim pluss on see, et saame vastavalt projektile just vajaliku atmosfääri luua. Vahest üks minimalistlikke ja eksklusiivsemaid klippe, mille oleme siin valmistanud, on Liviko cava brändile Clos Amador valminud reklaamklipp, mille stiil on rafineeritud ja puhas. Ka sellistes tingimustes on võimalik väga jõuline lahendus välja töötada.“

Liviko „Clos Amador“

,,Just viimased kuud on reklaamiagentuurid töötanud ka pühade ja aastavahetuse lainel ning alates septembrist, mis sel aastal eriti soe ja päikeseline oli, on meil majas kogu aeg jõuludekoratsioone ja -tooteid olnud,“ naerab Russ. Projektijuht toob esile, et lähedus stuudioga annab agentuurile teatud vabaduse aja suhtes, mis on just tooteklippide puhul vajalik. ,,Julgen öelda, et selliste klippide puhul on vaja aega just klipi peategelastega. Parimad kaadrid sünnivad mingis mõttes justkui mängimis- ja katsetamisprotsessi kaudu. Katsetame erinevaid kaadreid ja kompositsioone, mida oleme prognoosinud, kuid vahel tekivad ideed ka protsessi käigus, kui tooted on päriselt käes, kaameraläätse ees ja valguse all.“ Üheks värskeimaks näiteks on selleaastane Koduekstra jõuluklipp, mille lõppversioonis on ka improviseeritud klippe.

Koduekstra jõuluklipp 2020

Kaamerapilt pole ainus võimalik vahend

Ülalnimetatud näidetes on märgata ka animatsioonikasutust. Kas graafika ja animatsiooni kasutamine on tänases turunduses kasvanud? ,,Kahtlemata,“ tunnistab Russ. ,,Ka Mamma supivideos on tegelikult graafikat üsna teadlikult kasutatud ning tegelikult kõik brändi-identiteeti kandvad lõpu-kõllid sisaldavad täna graafikat, motion’it ja animatsiooni.“ Samuti meenub tiimijuhile hiljutine Tööinspektsiooni lühifilm töötajate võrdsest kohtlemisest, mis toodeti Eestis, kuid mille adapteeris La Ecwador Studios veel üheksasse keelde ja seitsme riigi tarbeks. ,,Seal oli samuti suur rõhk nii videomaterjali kui ka graafika omavahelisel „keemial“. Eesmärk oli rõhutada videos toimuvat ning luua süsteem, kuidas oleks sama videomaterjali võimalikult mugav adapteerida kõikide riikidesse ja keeltesse.“

Tööinspektsiooni klipp

,,Aga üleüldiselt on mõistlik animatsiooni kasutada abstraktsemate sõnumite ja teabe edasiandmiseks. Või ka juhul, kui lugu on liialt keeruline või kulukas päriselt salvestada. Toon siinkohal näiteks ühe reklaamklipi, mis räägib vananenud akudest ja patareidest. Kliendi eesmärk oli näidata, kuidas vanadest jäätmetest on võimalik kasu saada, kui inimesed viivad vanad akud ja patareid õigetesse kohtadesse. Seda kõike on võimalik ka nö pärismaailmas kujutada, kuid oluliselt selgem ja mõjusam on seda teha animatsiooniga. Muidugi annab siin veel lisaväärtust hea voice-over, mis oli muuseas esimene salvestus meie helistuudios,“ lisab Russ.

Millal kasutada animatsiooni?

Jäätmete, akude, patareide klipp

,,Vahel on teema niivõrd tõsine, et teatud tinglikkus ja anonüümsus on lausa vajalik. Üldjuhul on siis tegemist sotsiaalteemadega, kus kasutame animatsiooni ning graafikat. Vahel soovib tellija esile tuua statistikat, lisainfot või toetavaid argumente, mis sobituvad just graafilise disainiga,“ viitab Russ Lastekaitse Liidu vihjeliini tutvustavale videoklipile.

Lastekaitseliit

Viimasena toob Kaire Russ esile väga lihtsat ning silmatorkavat lahendust, millega oma sotsiaalmeediakanali voogu põnevamaks muuta. ,,Tegemist on tegelikult väga lihtsa, kuid efektiivse lahendusega, millega rõhutada atraktiivselt sõnumi sisu. Circle K pakub eesti armastatuimat ja parimat on-the-go kohvi ning tulenevalt keskkonnahoiust pakuvad nad võimalust ka oma kruusiga jaama lemmikjooki võtma tulla. Seega oli meil olemas kena brändingule vastav kompositsioon, millele animatsioonivõlurid natuke oma aega pühendasid. Nii valmiski silmatorkav lahendus, mida paljud kliendid oma pöidla- ja südamemärkidega tunnustasid.“

Kokkuvõtteks

Videoklippide teema on tänaseks kasvanud väga suureks ning laiaks. Enam pole produktsioonimeeskondade väljund vaid teleklipp, brändi mainefilm või animatsioon –erinevaid võimalusi on palju, mis aitavad üht või teist eesmärki täita. La Ecwador Studio produktsioonitiimi teenustest jätkame ka artikli teises osas, mis ilmub uuel aastal. Siis on fookuses LIVE-ülekanne, droonisalvestus, järeltöötlus, helistuudio ja helisalvestus, raadioreklaam ja raadioklipp, podcast, fotostuudio ja fotokontseptsioon, tootefotod, sisuturunduslahendused ning stuudioruumide tervikkontseptsioon.

Reklaamiagentuur La Ecwador produktsioonitiimi Studio kuuluvad spetsialistid, kes varem töötasid agentuuri teiste tiimide koosseisus või kes liitusid meeskonnaga läinud sügisel. Vastavalt projektide nõudlikkusele ja spetsiifikale tehakse koostööd ka majaväliste vabakutselistega. Täna kuuluvad Studio tiimi produtsent, stsenarist, disainer, produktsiooni assistent, režissöör, fotograafid, operaator, valgustaja, helirežissöör, helisalvestaja ja -miksija, monteerija ning animeerija.

Produktsioonimeeskonna juhti usutles produktsiooniassistent Anna Leena Tae