Agentuur või majasisene turundus – kumba eelistada?

La Ecwadori tegevjuht Heily Aavik jagas Äripäeva raadios ettevõtetele nõuandeid, millal tasub kaasata oma tegemistesse agentuur ja millal piisab majasisesest turundusest.

Brand icon

Juunikuus oli Äripäeva raadio eetris viimane Turunduskohv La Ecwadoris. Pikaajaline kogemus reklaami- ja turundusvaldkonnas ajendas La Ecwadori tegevjuhti Heily Aavikut jagama ettevõtetele nõuandeid, millal tasub kaasata oma tegemistesse agentuur ja millal piisab majasisesest turundusest.

Pea 22 tegutsemisaasta juures on La Ecwador teinud koostööd väga erinevate ettevõtetega ning Heily sõnul on nende aastate jooksul saanud selgeks, et kõik ettevõtted, sõltumata oma tegevusalast, vajavad mingil hetkel enda kõrvale partnerina ka turundusagentuuri. Kuigi agentuuri ei pea ilmtingimata lihtsamatesse igapäevastesse turundustegevustesse kaasama, usub Heily, et agentuur võiks kindlasti olla partner, kes aitab turunduses strateegilise vaate ja suundumused paika panna.

Paratamatult tuleb ette olukordi, kus ettevõtted jäävad oma stampidesse kinni ja teevad asju mingil kindlal moel, sest nii on alati tehtud. Heily kogemus on näidanud, et aeg-ajalt ei julge ettevõtte sees inimesed juhtkonnale öelda, et tänased tegevused on vanamoodsad või protsessid aegunud. Agentuuril on sellist tagasisidet palju lihtsam anda ja ka argumenteeritult põhjendada.

Heily tõdeb, et reaalsuses on turundusmaastikul kõik pidevas muutumises ja uusi ning huvitavaid lahendusi, mis võivad olla eesmärgipärasemad, tuleb pidevalt juurde. Uudsuse ja arengutega kaasas käimine on konkurentsis püsimiseks äärmiselt oluline – kui teed asju kogu aeg ühte moodi, ei tasu oodata ka tulemustes märkimisväärseid muudatusi.

Agentuuri ei tasu vaadata kui lihtsalt teenusepakkujat, vaid kui partnerit, sest pikemas perspektiivis saab agentuurist turundusmeeskonna laiendus, kes tuleb appi seal, kus oma jõududest jääb väheks. Mida pikaajalisem on koostöö, seda tugevamaks kasvab usaldus ja tõusevad ka tulemused, sest agentuur hakkab ettevõttega samas tempos hingama, hoiab end turuolukorraga kursis ja töötab proaktiivselt välja uusi ideid, milleks sageli ettevõtetel endil igapäevaste tegevuste kõrvalt aega napib.

Edu võti peitub spetsialiseerumises

Erinevad turundusvaldkonnad on läinud täna nii spetsiifiliseks, et ilma spetsialiseerumata on keeruline neid võimalikult optimaalselt oma kasuks tööle panna. Paratamatult on see nii, et üks inimene ei saa olla oma rollilt kokk, kondiiter ja keevitaja ehk kõike teha. Kuigi need ootused sageli turundusinimest palgates seatakse, saab üsna kiiresti selgeks, et see ei tööta.

Agentuurid palkavad oma meeskonda erinevate valdkondade spetsialiste ja arendavad neid järjepidevalt, sest see on agentuuri toimimiseks äärmiselt oluline. Kahjuks ei ole sageli ettevõtetel võimalust palgata eraldi inimesi sisuturunduse, sotsiaalmeedia, kujunduse või digitaalse meediaga tegelema. Nii juhtubki, et head ideed jäävad teostamata, sest kõiki vajalikke rolle ei suudeta majasiseselt täita.

Näitena selgitab Heily meediaplaneerimise protsessi, kus kompetentsil on äärmisel oluline roll, sest see võimaldab pidada edukamaid läbirääkimisi ja saada paremaid pakkumisi. Erinevate kanalitega suheldes peab turundusinimene olema selles vallas piisavalt pädev, saamaks aru, mida talle üldse müüakse ja mis on eesmärki arvestades mõistlik hind. Kui pole piisavalt teadmisi ja kogemusi, võib kanalite valik ja hinnastamine osutuda pikemas perspektiivis ettevõttele hoopis äriliselt kahjumlikuks. Kui kaasata sellesse protsessi agentuur, kes igapäevaselt meediaplaneerimisega tegeleb, võib olla kindel, et saadakse parem strateegiline pilt ja ka nõuandeid erinevate kanalite ning tegevuste valikul.

Koostöö ei pea olema kallis

Heily leiab, et jutt sellest, et koostöö agentuuriga on kallis, ei pea paika. Selles kontekstis on kallis väga suhteline mõiste, sest agentuur töötab ikkagi vastavalt kliendi eelarvele. Eelarvet ja eesmärki arvestades pannakse paika koostööks sobivaim viis.

Heily tõdeb, et paljud keskmise suurusega ettevõtted, kelle turunduseelarved on aastas kuni 300 000 eurot, ei võta endale tihti enam palgale turundusinimest, sest see on liiga suur kulu. Kuna üldiselt teeb strateegilised otsused kas juhatuse liige, esimees või müügijuht, ei ole mõtet palgal hoida veel ühte lüli, kes lihtsalt osapoolte suhtlust vahendaks. Seda ülesannet täidab väga hästi agentuuri projektijuht.

Ta lisab, et täna tehakse La Ecwadoris palju koostöid, millel on kokku lepitud kuupõhine fikseeritud tasu. Selle käigus lepitakse kliendiga kokku kindel kuutasu  ning  pannakse paika orienteeruv teenuste maht – nii on ettevõtte jaoks kulu igal kuul sama ning ootamatuid kulutusi ei ole vaja karta. Lisaks on garanteeritud, et vajaminevaid töid teostavad oma ala professionaalid.

Palgainfo Agentuuri uuringust selgub, et turundus- ja reklaamivaldkonnas jääb turundusdirektori keskmine töötasu 2000 euro juurde ja assistendi oma 1200 euro kanti. Olles ka ise ettevõtte juht, ütleb Heily, et kui arvestada sinna juurde veel sotsiaalmaksud, puhkused, koolitused ja tõsiasi, et üks inimene ei ole pädev kõiki rolle täitma, siis on selle pinnalt väga lihtne arvutada, kas mõistlikum oleks pidada inimest majas sees või teha vastavalt vajadusele koostööd hoopis agentuuriga.

4 põhimõtet, mida iga ettevõte võiks silmas pidada

Saate lõpetuseks tõi Heily välja neli mõtet, millega tasuks arvestada, kui kaalutakse, millal kaasata agentuur ja millal teha asju majasiseselt.

• Üks koostööpartner korraga – kuna ühele kampaaniale on ette nähtud üks kindel eelarve, tasuks vältida seda, et kaasatakse mitmeid erinevaid partnereid, kellest üks tegeleb meediaga, teine keskendub loovlahendustele ja kolmas toimetab sotsiaalmeedias. Miks? Paratamatult hakkab igaüks “tekki” enda poole tõmbama ja sellises situatsioonis ei kasutata ettevõtte seisukohalt eelarvet kui tervikut parimal võimalikul moel ä Valides ühe koostööpartneri, võib olla kindel, et nad vaatavad kampaaniat kui tervikut ja oskavad kogu eelarvet silmas pidades pakkuda erinevaid võimalikke lahendusi, mis aitaks soovitud eesmärgini jõuda.
• Professionaalsuse mõõde – kui midagi turunduslikul eesmärgil toodetakse, tuleks kindlasti kanda hoolt selle eest, et materjale võimalikult efektiivselt ära kasutatakse. Sageli juhtub, et loodud materjali kasutatakse ainult ühes kanalis või ei leia see üldse väljundit, sest valminud töö ei ole piisavalt professionaalne. Kuigi aeg ja raha on kulunud, jääb soovitud tulemus saavutamata. Raiskamise vältimiseks tasuks kasutada valdkonna spetsialiste, kui neid maja sees ei ole, tasub vaadata väliste koostööpartnerite poole.

• Kompetents – turundusvaldkond on pidevas muutumises ja selleks, et meeskond oleks tasemel, tuleb inimesi pidevalt koolitada ja arendada. Tasub läbi mõelda, kas teha investeeringuid ja koolitada oma inimesi või kasutada hoopis teatud ülesannete juures agentuuri, kes peab niikuinii oma inimeste arengusse järjepidevalt panustama. Mõistlik on leida see aeg, et teha vajalikud arvutused ja selgitada välja, milline variant on ettevõttele suures pildis kasumlikum, kas majasisene turundusinimene või koostööpartner.

• Turunduskulud kontrolli alla – selleks, et vältida planeerimata kulutusi ning efektiivistada turunduseelarvet, tasub kaaluda agentuuriga kuupõhist koostööd. Kuupõhise koostöö korral lepitakse kokku osutatavate teenuste kogusumma ja agentuuri teenuste orienteeruv maht, mille ulatuses iga kuu koostööd tehakse. Ettevõtte vajadused ei ole igal kuul sarnased, igapäevaselt on vaja tegeleda sotsiaalmeediakanalite haldamisega, siis jälle panna rohkem auru müügikampaaniatele või hoopiski digiturundusele. Koostöös La Ecwadoriga saab oma turundustegevustes kasutada agentuuri erinevaid teenuseid hetke vajadusi ja fookust silmas pidades kõige efektiivsemal moel.

 

Keit Ausner
kliendisuhete juht