Olenemata sellest, kas teie ettevõtte korporatiivne visuaalne identiteet on selgelt kujundusreeglitega määratletud või pole seda veel loodudki, aitame teil luua konkurentidest eristuva ja silmapaistva lahenduse. Olemasolev identiteet on raamistik, millest lähtudes ning mida aluseks võttes paneme paika teie iga-aastase aastaraamatu, esindustrükise või ernevaid teenuseid tuvustavate trükiste visuaalse kontseptsiooni.

Kõik trükised, mis ettevõte oma logoga produtseerib, panustavad ettevõtte kuvandi loomisse. Et trükised annaksid edasi just neid väärtusi ja emotsioone, mis sinu ettevõtte brändi strateegiaga määratletud, tuleb erilise tähelepanu jälgida, kuidas ja milliselt trükised on kujundatud. Kui trükiste ühtne kontseptsioon on paigas, on edasipidi trükiste kujundamise protsess lihtsam, sest reeglid, millest kujundaja peab lähtuma, on juba paika pandud. Nii säilib ettevõtte trükiste ühtne visuaalne keel ka siis, kui nende eest vastutavad inimesed peaksid vahetuma.

Esimeses etapis kuulame ära kliendi soovid ja ootused ning tutvume ettevõtte brändistrateegiaga. Sellest lähtuvalt pakume välja kolm erinevat kujunduslahenduse varianti, kus on näidatud, milline on fotode stilistika, milline trükise layout ja värvilahendus, pakume välja, millist paberit trükise tootmisel kasutada ning milliseid trükilahendusi valida.

Kavandite esitlemisel teile on võimalik katsuda ja tutvuda erinevate paberivariantide ja trükisel kasutatavate trükivõimalustega. Seejärel töötame kliendi poolt valitud kavandite alusel välja lõpliku lahenduse.

Trükise visuaalse kontseptsiooni loomise maksumus sõltub sellest, kas kontseptsiooni on vaja ainult ühekordsele trükisele (näiteks aastaraamat), ühele trükisetüübile (näiteks kliendileht) või hoopis ettevõtte kõikidele trükistele.

Vaata ka teisi tiime