Vanus on väärtus

Sotsiaalministeerium

Meie roll
Kampaaniad / Digital / Foto ja video / Trükis

Klient: Sotsiaalministeerium

 

Töö:

Agentuuri ülesandeks oli välja töötada ning läbi viia teavituskampaania, mis väärtustaks vanemaealisi töötajaid; murdma müüte ja stereotüüpe nende kohta, mis ei ole tõesed; suurendama vanemaealiste julgust tööle kandideerida või juurde õppida ning tõstma teadvust paindliku pensioni süsteemist.

Esimene sügavam pilguheit sellesse valdkonda 2019. aasta kevadel oli küllaltki masendav: meie vanemaealisi küll värvatakse tööturul, kuid ainult lihttöödesse ning nende kogemusi ja oskusi ei arvestata; neid koheldakse kui aeglasi, vanamoelisi ja tigedaid kolleege ning üldjuhul peetakse neid alati põdurateks. Tulevase kampaania ekspert-kõneisik ja TLÜ Eesti demograafia keskuse teadur Tiina Tambaum kirjeldas, et selline vananemiskeskkond Eestis pakub ohtralt võimalusi end väetiks mõtelda ning vähe võimalusi, mis aitaks terve ja teovõimelisena püsida.

Vanemaealiste kampaania

Seega on täiesti arusaadav, miks inimesed kardavad paaniliselt vananeda ning millisesse staatusesse on vanemaealised surutud, vaatamata sellele, et viimase paarikümne aasta jooksul on elatustase, oodatav eluiga ning vanemaealiste hakkamasaamine oluliselt tõusnud. Mitmed erinevad uuringud tõestavad, et aktiivne elustiil, osalemine ühiskondlikes protsessides ja suhtlemine hoiavad inimest vitaalsena. Ka siis kui pensioniiga on käes. Seega vajasime oma kampaaniasse positiivseid eeskujusid, kes oma vanusest hoolimata, on endiselt aktiivsed nii tööturul, enesearendamises kui hoiavad end sotsiaalsetena.

Kampaania toetus paljuski neljale positiivsele eeskujule, kes aitasid erinevaid stereotüüpe murda ning tõestasid, kuidas eluterve suhtumine, aitavad vanuselist diskrimineerimist murda. Anne, Svea, Aivar ja Jaan osalesid nii kampaaniavisuaalidel, kampaaniaklipis kui erinevates PR-tegevustes kogu kampaania vältel. Nende ning kampaania deviisiks sai VANUS ON VÄÄRTUS, mis rõhutab, et vanuses ei tasu näha ainult numbrit, vaid oskuste, kogemuste ja lugude kogumit, mis muudab vanemaealise väärtuslikuks igas kollektiivis ning julgustab tööandjaid värbama neid ka juhtivatele positsioonidele.

Kampaania teise poole moodustasid erinevad sõnumid ja tegevused, mis suunasid inimesi Sotsiaalkindlustusameti veebi uurima juurde õppimise, vanemas eas töötamise ning paindliku pensioni võimalusi. Kampaania veebikeskkonnas saab iga inimene teavet, kuidas oma helgema tuleviku jaoks valmistuda, mida peab teadma paindlikust pensionist ja milline on eeldatav pensionisuurus pensionikalkulaatorit kasutades. Kampaania veebi valmisid ka kolm selgitavat videoklippi, mis tutvustavad Eesti pensionisüsteemi, paindlikku pensioni ehk personaalse pensioniplaani olemust ja muutusi, mis pensionisüsteemi lähiaastatel kujundavad.

Kogu kampaaniategevus oli võimalikult täpselt sihitud 50+ sihtgrupile. Digikanalites saime väga täpselt kõnetada just vanemaealisi ning pensionieale lähenevas vanuses inimesi. Massimeediakanalites, nagu raadio ja tele valisime täpselt sihtrupi jaoks atraktiivsed kanalid ja saated. 

Vanemaealiste kampaania

Tugeva tõuke andis kampaaniale detailne PR-kava ning erinevad tegevused, mis hõlmasid nii tasulist kui tasuta meediat. Teema oli atkratiivne mitmetele avalik-õiguslik saadetele nagu „Terevisioon“ ja depatisaade „Suud puhtaks“, mis pühendas terve saate just vanemaealiste hakkamasaamisele Eestis. 

Teema hakkas meediaruumis huvi tekitama ning mitmed väljaanded ja kanalid võtsid teema vaatluse alla, sh ilmusid erinevad persoonilood meie positiivsetest eeskujudest, Sotsiaalministeeriumi esindajad ja teemaga haakuvad persoonid kutsuti osalema raadiosaadetesse ning meie kõneisik Aivar murdis kampaaniasõnumiga isegi nädala vaadatuima saate „Su nägu kõlab varsti tuttavalt“ lavale ning TV3 uudistemagasiini „Duubel“.

Vanemaealiste_kampaania