Vaimse tervise nõustamise kampaania

Sotsiaalkindlustusamet

Meie roll
Kampaaniad

Klient: Sotsiaalkindlustusamet

Ülesanne: Vaimse tervise nõustamise kampaaniaTaust ja lahendus:

Vaimne tervis on täisväärtusliku elu juures vähemalt sama tähtis, kui terve füüsis. Tihtipeale tunnevad abivajajad end liiga üksikult või jõuetult, et selles osas endale abi otsida.

Koostöös Sotsiaalkindlustusameti ja Vaimse Tervise Nõustamisega viisime läbi teavituskampaania, mille loovlahendusega julgustasime kõiki inimesi – kolleege, kui ka lähedasi, märkama vaimse tervisega seonduvaid murekohti ning kasutama vajadusel lihtsasti kättesaadavaid vaimse tervise nõustamisvõimalusi – tasuta tugiliini ja videonõustamist www.palunabi.ee/vaimnetervis keskkonnas.

Loovlahenduses keskendusime teadlikkuse kasvatamisele läbi katusidee – sõnumitega “Küsi julgelt!” ning “Kuidas sul päriselt läheb?“

 

Meie agentuuri ülesanne oli lisaks loovlahendusele hoida kampaaniat nähtavana nii sotsiaalmeedias kui ka tavameedias – PR kajastustest Vaimse Tervise Nõustamise sotsiaalmeedia halduseni. Kokku saime kajastust mitmelpool eesti- kui ka venekeelses meedias – digiportaalides, raadios ja televisioonis. Sihtgrupile suunatud artiklid ilmusid erinevates veebiväljaannetes ja digivoldiku kujul. Sotsiaalmeedias lõime elulisi ja kaasahaaravaid postitusi, kaasasime mitmeid mõjuisikuid, kes infot enda storydes jagasid ning kasvatasime äsjaloodud Vaimse Tervise Nõustamise Instagrami konto jäligjaskonda mitmekordselt.

 

Kampaania raames lõime ka raadioklipi ning kaks teleklippi – ühe klipi keskmes vaimse tervise nõustaja ja teises Juss Haasma, kes on ise kogenud vaimse tervise raskusi. Kampaania laiema kajastuse saavutamiseks valmisid veel kaks videoseeriat teemadel “4 sammu vaimse tervise teekonnal” ja “Kuidas ära tunda elu raskusi?“, kuhu kaasasime mitmeid vaimse tervise spetsialiste ja avaliku elu tegelasi, kes on antud teemaga hästi kursis. Videoklipid läksid kasutusse sotsiaalmeedias, palunabi.ee veebikeskkonnas, digireklaamides ja erinevates avaliku meedia kanalites.