Anna uuele ringile!

Uuskasutuskeskus

Meie roll
Foto ja video / Kampaaniad

Klient: Uuskasutuskeskus

Ülesanne:

Luua teavituskampaania, mis ajendaks inimesi annetama oma vanad või seisma jäänud asjad Uuskasutuskeskusele.

Taust ja lahendus:

Maailmas toodetakse pidevalt juurde uusi asju, kasutades üha napimaks muutuvaid ressursse. Mida aga teha asjadega, mis on jäänud seisma ja enam kasutust ei leia? Sellised asjad on võimalik anda taaskasutusse, et säästa keskkonda ning leida asjale uus ja vääriline omanik.

Uuskasutuskeskus vajas senisele „Toome ära!“ annetuskampaaniale uudsemat ja suurejoonelisemat lähenemist, mis tõstaks Uuskasutuskeskuse tuntust vaiksel pandeemiaperioodil, parandaks hoiakut taaskasutamise suhtes ja kutsuks inimesi üles kevadise koristuse ajal annetama heas korras seisma jäänud esemeid.

Meie eesmärgiks oli rääkida taaskasutusest ühiskondlikul tasandil laiemalt ning tõsta teadlikkust, et heas korras asjade äraviskamine on keskkonnale kurnav. Seeläbi soovisime kasvatada Uuskasutuskeskuse kui MTÜ tuntust ja parandada annetusteks laekunud asjade kvaliteeti. Kõikidest eelnevatest põhimõtetest lähtuvalt töötasime välja Uuskasutuskeskuse kevadkorje kampaaniale uue sõnumi ning loovkontseptsiooni nimega „Anna uuele ringile!“, mis propageerib valehäbita asjade taaskasutamist.

Kampaania on otsene üleskutse andma kodus seisma jäänud heas korras asjad uuesti kasutusse, tehes seda läbi Uuskasutuskeskuse. Kampaania nägudeks said mitmed tuntud Eesti inimesed – Karin Rask, Reet Linna, Marten Kuningas, Doris Tislar ja Andrei Titov, kes annetasid mõne enda vana eseme Uuskasutuskeskusele ning rääkisid sinna juurde sellega seonduva isikliku loo.

Algatusega ühinesid ka Liis Lemsalu ja Stefan, kelle Eesti Laulu lavasõust pärit Uuskasutuskeskuse rändkogumiskastid jõudsid 17 ettevõtteni üle Eesti. Lisaks tegime kampaania ajal koostööd tantsuvideos esinenud taaskasutuse usku „Naabrist parema“ osalistega, kes osutusid saate võitjaks. Väärib mainimist, et Reet Linna populaarseks osutunud serviisile korraldati heategevuslik oksjon Facebookis.

Kampaania valmis koostöös 2021. aasta La Ecwadori Master of AD praktikantidega.