Tallinna Vesi aastaaruanne

Tallinna Vesi AS

Meie roll
Trükis

Klient: Tallinna Vesi AS

 

Taust ja lahendus: 

Tallinna Vesi börsiettevõttena peab oluliseks teavitada ettevõtte aktsionäre, töötajaid ja koostööpartnereid oma majandustulemustest läbi hästi disainitud aastaaruanne.

Tänavune aastaaruanne on tehtud lähtuvalt Tallinna Vesi uuest brändingust.

Tallinna Vesi trükised on trükitud taaskasutatud paberile, mis seab aastaraamatus eksponeeritud pildimaterjalile oma nõudmised. Oluline on, et aastaraamatu trükkiettevalmistus on teostatud kvaliteetselt, tagamaks piltide korralik trükikvaliteet.

Projektijuht: Mairi Talving

Kujundaja: Vallo Kivimaa