Kõik on erinevad, kuid sama palju inimesed

Sotsiaalministeerium

Meie roll
Kampaaniad / Digital / Foto ja video / Trükis

Klient: Sotsiaalministeerium

 

Samal ajal kui Läänemaailmas tähistatakse erisusi ning tehakse jõulisi samme kõigi võrdse kohtlemise saavutamiseks, levivad Eesti meediaruumis sõnumid, mis tahavad inimestes tekitada vastupidiseid hoiakuid. 2019. aastal jõudis see teravalt ka rahvusvahelise tähelepanu alla, kui valitsusliige nimetas naaberriigi uut peaministrit müüjatüdrukuks.

Meie eesmärk oli tekitada ühiskonnas elav arutelu võrdse kohtlemise ja sallivuse teemadel, mitte luua ühesuunaline sotsiaalkampaania, mis ütleb sisuliselt: „Ole salliv.“ Hoiakud ei muutu enne, kui ei toimu teatavat äratust, mis paneks inimesi mõtlema ja oma hoiakutele otsa vaatama.

Kampaania „Kõik on erinevaid, kuid sama palju inimesed“ ehk #samapaljuinimene sündis lõplikult kampaaniale eelnenud fookusgrupiuuringute käigus. Kui tavaliselt testitakse nendega lõpp-viimistluses olevaid loovlahendusi ning tagasisidest tulenevalt tehakse korrektuurid, siis meie eesmärk oli tabada just neid teemasid, lugusid ja sõnumeid, mis elavdasid sihtgrupiliikmeid nii poolt kui vastuargumente esitama. Nii tekkis nende vahel kirglik arutelu. Teadsime, et kampaania loovlahendused ei pruugi olla kõige originaalsemate ideede ja identiteediga, kuid just neid arutelusid tekitavaid lahendusi oligi vaja. Väikese reaalsusnihkega lühifilmid vähemustest, julged avaldused avalikus ruumis ning pisut triviaalne katussõnum seda tegidki.

#samapaljuinimene saavutas kampaania teisel nädalal ülikõrge meediatähelepanu ning sotsiaalmeedia, kommentaariumid ja inimeste argivestlused täitusid diskussioonidega. Samuti räägiti kampaaniast kui potentsiaalsest valitsuskoalitsiooni lõhkujast. Iga väljaanne, portaal ning telekanal käsitles kampaaniat ja selle mõju oma programmis. Ka kampaania suhtes pahameelt õhutanud portaal aitas tegelikkuses meie eesmärki täita.

Kindlasti ei ole meie ühiskond veel kõige sallivam ja tolerantsem, kuid vähemalt räägime taas nendest teemadest avalikult ja liigume võrdsema ühiskonna poole heatahtlikkuse ning soosivusega.