Majandusolukord Eesti reklaamiturul august 2023

Kindlustunne ja majandusolukord ei ole reklaamisektoris veel otseselt halb Majandusolukorda analüüsiva Eesti Konjunktuuriinstituudi andmetel polnud augustis reklaamituru kindlustunne ei ebakindel ega ka kindel, langedes juulis +2 pealt -2 peale augustis. Langus oli peamiselt põhjustatud hooajalisest teenuste müügi vähenemisest, mis prognoosi järgi peaks sügisel kenasti taastuma, sest viiendik reklaamivaldkonna ettevõtteid prognoosib müügi kasvu. Kuigi 20% reklaamituru […]

Brand icon

Kindlustunne ja majandusolukord ei ole reklaamisektoris veel otseselt halb

Majandusolukorda analüüsiva Eesti Konjunktuuriinstituudi andmetel polnud augustis reklaamituru kindlustunne ei ebakindel ega ka kindel, langedes juulis +2 pealt -2 peale augustis. Langus oli peamiselt põhjustatud hooajalisest teenuste müügi vähenemisest, mis prognoosi järgi peaks sügisel kenasti taastuma, sest viiendik reklaamivaldkonna ettevõtteid prognoosib müügi kasvu.

Kuigi 20% reklaamituru ettevõtetest kahandas viimase kolme kuu jooksul töötajate arvu, võivad töö kaotanud inimesed endale lihtsama vaevaga uue töö leida, sest 5% ettevõtetest prognoosis töötajate arvu kasvu järgmise kolme kuu jooksul ning praegu tööl olevad inimesed liialt oma töökoha pärast muretsema ei pea, sest järgneva 3 kuu jooksul ükski vastuseid andnud ettevõte töötajate arvu vähendada ei plaani.

Samas tuleb silmas pidada, et 74% reklaamituru ettevõtetest hindab majandusolukorra prognoosimist raskeks ehk oma tehtud prognoosidesse ei suhtuta liigse kindlustundega.

Reklaamiturult teenuseid ostvatele ettevõtetele on oluline märkida, et 15% ettevõtetest prognoosib kolme kuu jooksul teenuste hindade kasvu, seega võib olla tark oma teenused osta ära pigem varem kui hiljem.

 majandusolukord

Andmed: Eesti Konjunktuuriinstituut