Heily Aavik: 5 nippi kuidas valida reklaamiagentuuri

Enne reklaamiagentuuri valimisega ja otsimisega tegelemist, võta analüüsida oma ettevõtte peamised vajadused, sh reklaami ning kommunikatsiooni vajadused.

Brand icon

Kuidas valida reklaamiagentuuri

Üleüldiselt peaks aasta lõpp olema rahu, hingesoojuse ja pühalikkuse aeg, siis turundajate ning ettevõtjate jaoks tähistab aastanumbri vahetus järgmist verstaposti, mil aeg korraks seisatada, vaadata üle oma läinud aasta ning teha kokkuvõtteid. Kas viimase 365 päevaga täitusid seatud eesmärgid? Mida on läinud aastast õppida või kaasa võtta? Millised eesmärgid nüüd seada ja kuidas edasi? Seega vastupidiselt rahu- ja armastuseajale, on detsember äri- ning turundusinimestele uute koostööpartnerite jahihooaeg. Sama kehtib ka reklaami ning üldiselt, turunduskommunikatsiooni pakkuvate agentuuride vallas.

Enne reklaamiagentuuri valimisega ja otsimisega tegelemist, võta analüüsida oma ettevõtte peamised vajadused, sh reklaami ning kommunikatsiooni vajadused. Selgita välja, milliseid lahendusi on vaja ning seejärel, milliste vahendite piires on võimalik tööd teha. Oma ettevõtte reklaamivajadusi, võimalusi ning igapäevast tööde tellimise rutiini analüüsides tekib konkreetne fookus, mis teeb agentuuride valiku juba oluliselt konkreetsemaks. Küsi kindlasti, kas ettevõttel on vaja strateegilist turunduspartnerit, kes aitab omalt poolt  ka turundustegevuste kava ja plaani väljatöötamisega või on agentuuri roll pigem kergemate turundustegevuste elluviimine.

Jõudes agentuuride valiku ette, tasub kindlasti mõelda, kui olulist rolli koostööpartneri valikul mängib reklaamiagentuuri maine, nende töötajad ja eelnevalt tehtud tööd. Ülitähtsaks on välja selgitada agentuuride töökultuur. Näiteks kuidas toimub kliendi ja agentuuri igapäevane kommunikatsioon, sujuvus ning tähtaegadest kinnipidamine. Samuti milline on agentuuri võimekus reageerida kiiretele situatsioonidele. Olenevalt ettevõtte suurusest ning tegevusaladest, kasutatakse tihtipeale ka mitme erineva agentuuri või partneriga, arvestada võiks ka sellega. Tänaseks on Eesti turul tegutsevad agentuurid leidnud omale kindla koha ja igal agentuuri on väljakujunenud oma tugevused ja eelised. Neid tundma õppides on koostööpartneri valik oluliselt lihtsam.

Kuidas valida reklaamiagentuuri

1.Koostage nimekiri, milliseid teenuseid vajate

Enne agentuuri valimist, koostage nimekiri, milliseid teenuseid ja mis mahus plaanite turunduskommunikatsiooniagentuurilt tellima hakata. Kas teenuse vajadus on igakuine või ainult paar korda aastas. Kas vajate ainult reklaamtekstide koostamist või on teie ettevõtte vajadus laiapõhjaline ehk vajate nii kampaania loovstrateegiat kui meediastrateegiat või lisaks kogu kampaania ja reklaammaterjalide teostust?

On agentuure, kes on spetsialiseerunud teatud kindlatele teenustele näiteks brändinguagentuurid, disaini-, sotsiaalmeedia- ja digiagentuurid. Mõned agentuurid keskenduvad peamiselt konkreetse reklaammaterjali loomisele, teised aitavad teil määratleda turunduseesmärke ja- vajadusi. Kui aga vajate ulatuslikku turunduskampaaniat, mis sisaldab nii idee väljatöötamist, meediastrateegia väljatöötamist, sisuturunduslahendust ja kogu kampaania reklaammaterjalide tootmist, sh meedia planeerimist – vajate agentuuri, kellel on võimekus teid igapäevaselt teenindada ning kus on olemas professionaalne igapäevane tööjõud.

Teadmine, mida te vajate, aitab teil otsustada, millist asutust valida.

Kuidas valida reklaamiagentuuri

2.Määra oma reklaamieelarve

Kindlasti tuleb arvestada, et erinevatel agentuuridel on erinev hinnastamispoliitika.

Uhkemate kontorite ja suurema juhtivtöötajatega agentuurid võtavad sageli tasu rohkem kui väiksema juhtkonna ja tagasihoidlukuma kontoriga asutused. Paljuski arvatakse, et agentuuri suurusest sõltub agentuuri tasu: mida suurem agentuur, seda suurem tasu.

See arusaam on petlik. Digiturundamise hoogne areng on üldisesse pilti toonud muutusi. Viimastel aastatel on teatud agentuurid omandanud võimekuse suurema mahu puhul pakkuma soodsamat hinda kui väikesed agentuurid. Seda eeskätt tänu teenuse majasiseste protsesside täiustamisele. Tihti tulenebki soodsam hind töö stabiilsusest ning igapäevaste tööprotsesside efektiivsest juhtimisest.

Üsna tavaline nähtus on olukord, kus ettevõtted soovivad palgata suurt agentuuri, kuid koostöö hind käib üle jõu ning tekib dilemma: kas realiseerida vähem oma turundustegevusi või otsida lisavõimalusi. Või vastupidine näide: agentuur ei suuda töömahtu teenindada ning tekib jällegi dilemma: kas otsida lisapartnereid või rahulduda vähemaga.

Kuidas valida reklaamiagentuuri

3.Võta arvesse agentuuri asukoht

Aastaid tagasi, kui puudusid tehnilised võimalused, oli väga oluline, et reklaamiagentuur asuks samas linnas ning, et oleks mugav igapäevaselt suhelda. Täna on olemas operatiivseks suhtlemiseks e-post, videokonverentsi, vahetu sõnumiside reaalajas, mis annab võimaluse suhelda inimestega üle kogu maailma. Kuid kui on siiski vajadus agentuuri isiklikult külastada või transportida pidevalt agentuuri  tooteid kampaaniate jaoks  või on hoopiski oluline agentuuri asukoht maine pärast, siis tuleb valiku tegemisel võtta arvesse ka agentuuri asukoht.

Kuidas valida reklaamiagentuuri

4.Vali oma ettevõtte suurusele vastav agentuur

Tasub võrrelda kui suure osa sinu turunduseelarve moodustab agentuuri müügitulust, mida planeerid agentuurist teenuste tellimiseks. On üldine tava, et olulisemaid kliente teendidavad agentuuris parimad tegijad ning oluliste klientide teenindamiseks suunatakse oluliselt rohkem ressurssi. Olles kliendiks õige suurusega agentuuris, on kindel, et teid teenindavad agentuuri andekamad töötajad, kelle hulgas on sageli ka tegvjuht. Mõistlik suhe on kui sinu ettevõtte turunduseelarve moodustab ca 10-15% agentuuri müügitulust.

Kuidas valida reklaamiagentuuri

5.Viige ennast kurssi agentuuri igapäeva töörutiiniga

Väga tore, kui saate agentuuri isiklikult külastada, et igapäevaste tegemistele pilk peale visata. Agentuuris kohapeal tunnetate, kuidas agentuur töötab, kui hästi töötajad töötavad koos ühtse meeskonnana ja kui hästi tunnete ennast ettevõtte tööstiili ja töötajatega.

Oluline on tutvuda ka konkreetsete inimestega, kellega tuleb igapäevaselt koostööd tegema hakata. Hea on küsida paari- kolme kliendi käest tagasisidet ja arvamust töö sujuvuse, täpsuse  ja tähtaegadest kinnipidamise kohta.

Koostööd teevad inimesed, mitte ettevõtted.

Täna on agentuuride hulgas selgelt välja kujunenud, kellel on tugevuseks  reklaamikonkurssite mõistes auhinnalisi töid teha ning kellel võimekus tõsta ettevõtete ärilisi eesmärke läbi strateegilise ja hästi toimivate igapäevaste rutiinsete turundustegevuste ärategemise.

Kui olete need olulised punktid enda jaoks läbi töötanud, siis kahaneb võimalike koostööpartnerite ring märgatavalt.

Agentuur La Ecwadori pakutavate teenuste ja tehtud töödega saab tutvuda siit.Kui soovid meie agentuuriga tutvuma tulla helista +372 50 58 377 või kirjuta mulle heily@laecwador.ee.

Heily Aavik tegevjuht