Miks on turunduses majasisese turundusmeeskonna asemel reklaamiagentuuri kasutamine äriliselt otstarbekas?

Konkurentsitihedas ärikeskkonnas on efektiivsed turundusstrateegiad ettevõtetele ellujäämiseks ja edu saavutamiseks väga olulised. Turundusstrateegia alla kuulub ka otsus, kas turundust viiakse ellu ettevõtte siseselt või palgatakse ettevõtte väline reklaamiagentuur.

Brand icon

Konkurentsitihedas ärikeskkonnas on efektiivsed turundusstrateegiad ettevõtetele ellujäämiseks ja edu saavutamiseks väga olulised. Turundusstrateegia alla kuulub ka otsus, kas turundust viiakse ellu ettevõtte siseselt või palgatakse ettevõtte väline reklaamiagentuur. Turundusstrateegia planeerimisel on oluline esmalt hinnata olemasolevate ressursside kõige tulemuslikumaid kasutuse viise. Oluline on hinnata turundusressursse üldises vaates, määrates sinna hulka ka oma ettevõtte turundusmeeskonna palgafondi, töötajate koolituskulud  ja töökohtadega seotud muud kuulud (litsentsid, haigus-ja puhkusepäevad jne).

Majasisese meeskonna komplekteerimisel tuleb arvestada, kas turundusjuhil või turundusspetsialistil on võimekus olla korraga copywriter, disainer, loovstrateeg ja turundusstrateeg ning luua ja hallata kõiki ettevõtte omakanaleid.  Üldjuhul on seda ühe inimese jaoks selgelt liiga palju ning seetõttu pole võimalik kõiki asju kvaliteetselt teha.

Agentuuriga püsikoostöö suureks eeliseks ongi paljude spetsialistide kaasamise võimalus – igaüks panustab ülesande lahendamisse oma ekspertteadmiste ja oskustega. Toome lisaks välja 5 põhjust, miks reklaamiagentuuri kasutamine on ettevõtte jaoks mõistlikum alternatiiv ettevõttesisesele agentuurile:

1. Ekspertteadmised valdkonnast

Üks peamisi põhjuseid reklaamiagentuuri kaasamiseks on agentuuri laialdased teadmised turundusvaldkonnas, trenditeadlikkus ja kogemused erinevate kampaaniate läbiviimisel. Reklaamiagentuurides töötavad spetsialistid on oma oskusi lihvinud ja omandanud ulatusliku kogemuse erinevates turundusvaldkondades, reeglina on neil ka vastav haridus. Spetsialistidena mõistavad agentuuri töötajad valdkonna nüansse ja omavad väärtuslikke teadmisi tarbijate käitumise kohta. Näiteks oskab sotsiaalmeediaspetsialist luua ettevõttele sisu, kasutades ära trende ning disainerid jälgida, et ettevõtte visuaalne identiteet oleks ettevõtte väärtustega kooskõlas.

2. Kuluefektiivsus

Vastupidiselt levinud arvamusele võib reklaamiagentuuri palkamine sageli olla majasisese agentuuri pidamisest majanduslikult kuluefektiivsem. Ettevõtte sisse agentuuri loomine nõuab olulist investeeringut värbamisse, palgafondi, hüvedesse, koolitusse ja pidevasse arengusse. Peamine kulu on inimese palkamine, kes oskab loovmeeskonda ja kogu ettevõtte turundust strateegiliselt juhtida. Koostöö reklaamiagentuuriga võimaldab aga ettevõtetel kasutada erinevaid turundusspetsialiste ilma täiskohaga töötajatega kaasnevate lisakuludeta. See paindlikkus võimaldab ettevõtetel kohandada oma turundustegevust vastavalt vajadustele ja eelarvele, mis aja jooksul viib kulude kokkuhoiu saavutamiseni. Näiteks kui ettevõte müüb hooajalist toodet või teenust ning teeb turundustegevusi kindlatel aegadel aastas, siis on mõistlikum kasutada reklaamiagentuuri teenuseid, sest neilt on võimalik turundust tellida n-ö jupikaupa.

3. Reklaamiagentuuri strateegiline lähenemine ning uued vaatenurgad

Reklaamiagentuuride suureks tugevuseks on võime luua ettevõtte poolt koostatud turundusstrateegia elluviimiseks loov- ja kommunikatsioonistrateegia. Tihedas koostöös kliendiga on võimalik viia ellu lahendusi, mis on kooskõlas ettevõtte eesmärkide, sihtgruppide ootuste ja turupositsiooniga. Samuti pakub reklaamiagentuur oma klientidele kõrvaltvaataja pilku ning oskab välja tuua kasutamata võimalusi, hinnata erapooletult valdkonna konkurentsiolukorda, juhtida tähelepanu probleemsetele kohtadele ning töötada välja uuenduslikke lähenemisi, mis eristuvad konkurentidest.

4. Efektiivsus ja ajakulu vähenemine

Massiivsete turunduskampaaniate loomine ja haldamine on ajamahukas ning nõuab suurt pingutust. Kasutades reklaamiagentuuri, on võimalik kogu kampaania haldamine anda agentuuri kätte ning ettevõtte enda töötajatele jääb võimalus keskenduda oma põhitegevustele. Reklaamiagentuur saab kliendi turundusosakonda toetada terve turundusspektri ulatuses, alates strateegiate väljatöötamisest kuni tulemuste analüüsimiseni.  Kuna agentuurile on reklaamiteenuste osutamine igapäevane, on nende töö oluliselt efektiivsem ja kiirem. Tänu koostööle vabaneb kliendil ajaressurssi, mida on võimalik kasutada muudeks olulisteks tegevusteks.

5. Skaleeritavus ja paindlikkus

Reklaamiagentuuri kasutades on ettevõttetel võimalik kiiresti vähendada või suurendada oma turundustegevuste mahtu. Inimeste juurde palkamine või koondamine on oluliselt keerulisemad protsessid. Samuti on turundusmaastik väga kiiresti muutuv – tekivad uued trendid, turutingimised muutuvad. Agentuuri abil on võimalik kogu aeg olla nö „lainel“ ja kasutada kiirelt ning efektiivselt tekkinud võimalusi oma brändi ja toodete kommunikeerimiseks.

Kõik ülaltoodud võimalusi ja eeliseid kehtivad ka La Ecwadori koostööpartneritele. Meie eeliseks on 360° lähenemine ehk saame ettevõtet toetada igas turunduskommunikatsiooniga seotud aspektis. Meid eristab teistest reklaamiagentuuridest tööprotsesside selline korraldamine, et saame olla oma klientidele efektiivne koostööpartner igapäevastes taktikalistes turundustegevustes, lisaks on La Ecwadoris majasisese meediaplaneerimise ja meedia ostmise võimekus nii online kui offline kanalites. Saame aidata igat liiki turundustegevuste loomisel, elluviimisel ning tulemuste analüüsimisel ning pakume lisaks müügi edendamiseks  omapoolseid proaktiivseid ideid, et meie klientide turundustegevuste tulemused oleks veelgi edukamad.

Kui tunned, et reklaamiagentuuri kasutamine aitaks Sinu ettevõtte turundust parandada, siis võta meiega ühendust siin.