Suurim rahvatantsu galakontsert “90 ringi”

Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutus

Meie roll
Kampaaniad

Eesmärk: luua Eesti tantsupidude 90. aastapäevale pühendatud galakontserti identiteet; luua ja ellu viia turundus- ning kommunikatsiooniplaan

Taust ja lahendus: 2019. aastal möödus laulupidude traditsiooni algusest juba 150 aastat. Tantsupeod on mõnevõrra nooremad, kuid I Eesti Mängude raames toimunud võimlemispidu sisaldas juba kolme olulist tantsupidudele omast tunnust – tantsurühmi esines üle Eesti, esineti rahvarõivastes ning tantsijad moodustasid väljakule mustreid. Seega 2024. aastal, kui oleks pidanud toimuma järgmine üldlaulu- ja tantsupidu, tähistatakse järgmise suure peo eel olulist sündmust seni 21. sajandi suurima sisekontserdiga, millega tehakse kummardus 90-aastasele traditsioonile.

Lisaks on kontsert oluline osa järgmise üldpeo ettevalmistusest – laval tantsivad enam kui 700 tantsijat pea 40 erinevast rühmast püüdlevad tantsupeol valiksegarühmade liiki ning galakontsert on hinnatava ettetantsimise viimane voor, kus tuleb esitada vabalt valitud tants. Valiksegarühmade repertuaar on üldiselt kõige väljakutsuvam tehnika ning tantsuoskuste poolest, mis tähendab, et lavale astuvad Eesti kõige paremad rahvatantsijad.

Agentuuri ülesanne oli galakontserdile luua kontseptuaalne identiteet, mis võtab kokku nii ürituse mõtte, juhib selle kulgu laval ning tutvustab sündmust ka turunduslikult.

Eesti rahvatantsus on üheks peamiseks kujundiks ring, mida mööda paarid liiguvad. Ring on ka aastate sümboliks, mida looduses seostatakse näiteks aastaringidega puudel. Seega võib öelda, et 90 aastaga on liigutud pidevalt ning tekitatud traditsioonile juba 90 aastaringi, mis saigi loovkontseptsiooni alusmõtteks.

Galakontserdiga tehkase ringkäik üheksakümnes aastaringis, liikudes päripäeva 1934. aastast tänapäeva. Ajajoonel kulgemisega tuuakse lavale erinevad tantsud erinevatelt loojatelt ning tutvustatakse nende ringide rikkalikke varjundeid,

Eesti rahvatantsuga seotud üritusele identiteedi loomisel on üsna tavapärane sukelduda rahvuslikesse elementidesse, ethos’esse ning pärimuslike kujundite juurde. Seadsime eesmärgiks mitte tugineda ürituse visuaalses kontseptsioonis klišeedele ja pakkuda värskemat, modernsemat ja eristuvamat nägemust, millega meelitada sündmusele ka tantsukaugemaid inimesi ning kujutada disainiga just arengut, mitte arhailist turvalisust.

Peamiselt graafikast koosnev kontseptsioon kujutas tantsupidude traditsiooni tuksumist ning kasvamist ajas. Kulgev ajajoon ning dünaamiline visuaal jõudsid ka kontserdisaali, kus ekraanigraafikaga tutvustati kõiki rühmi, nende repertuaari kui ka ajajoont.

Sündmuse turundamiseks teostasime sihitud ning kompleksse plaani, mis sisaldas nii suust-suhu turundamise võimendamist esinejate kaudu, kasutasime erinevate organisatsioonide auditooriume, tutvustasime üritust PR-is, digitaalmeedias kui olime väljas välimeedias. Tulemusena toodi algselt vaid Alexela Kontserdimaja saali müügile ka lisapiletid ning vaatamata kokkulangemisega Eesti Laulu finaaliga, oli üritus välja müüdud.

Täname klienti ning lavastusmeeskonda eesotsas David Truusaga väga meeldiva koostöö eest!

Töö autorid agentuuris:

Projektijuht: Maiken Veskimäe

Disainer: Hanna-Lotte Kastor

Loovjuht: Taavi Lehari

PR ja sotsiaalmeedia: Anna Leena Tae, Mery-Ly Riis

Animatsioon ja helisalvestus: Aavo Teder

Meedia: Kert Aavik