Ohvriabi kriisitelefoni lansseerimine

Sotsiaalkindlustusamet

Meie roll
Kampaaniad / Digital / Foto ja video

Klient: Sotsiaalkindlustusamet

 

 

Töö:

2018. aasta lõpus alustas tööd uus kriisiabitelefon 116 006, mis vajas teenuse visuaalse identiteedi loomist ning kommunikatsiooni materjalide välja töötamist. Meie eesmärgiks oli teavitada laiemat avalikkust uuest ohvriabi kriisitelefoni numbrist ning veebivestluse võimalusest.

See tundub ehk uskumatuna, kuid just aasta lõpul, mil paljud inimesed koonduvad oma pereringi, et tähistada jõulupühi ning koosolemist, tõuseb kodu- ning lähisuhtevägivalla juhtumite arv drastiliselt. Samuti soosib aasta pimedaim aeg negatiivsete ja mustade meeleolude tekkimist teistel ohvriabi kriisitelefoni sihtgruppidel: vägivallaohvrid ja nende lähedased; süüteoohvrid; kuritegevuse, enesetapu või õnnetusjuhtumite läbi lähedase kaotanud isikud jt.

Loovlahendus:

Meie loovlahenduse algelemendiks sai elulõnga metafoor. Olenemata selle pikkusest, on igaühe ‘lõngajooks’ erinev: vahel on see sirge ning ladus, vahel aga tekivad sõlmed, lõng läheb puseriti või jooks jääb kinni. Vahel teeb see sisse ootamatuid jõnkse, teinekord tekib sellesse tugev pinge. On olukordi, kus erinevate inimeste lõngad ristuvad, luues ühte lõngajooksu veel rohkem sõlmi. Ohvriabi peamiste sihtgruppide puhul on seesama lõng ehk joon läinud mingi hetk segamini, kasvades lumepallina aina suuremaks. See muudab ‘lõngakera’ inimesele koormaks ning üksinda seda lahti harutada on äärmiselt keeruline. Seepärast ongi Kriisiabitelefoni funktsioon metafoorselt justkui aidata inimesel murekoormast vabaneda, aidata seda mõistlikult lahti harutada.

Võtsime aluseks nii-öelda “elulõnga” kujundi ja sümboli ning kujutame seda ühe katkematu joonena, mis hõlmab endas inimest (ohvrit); tunnet, mille pärast ta Kriisiabitelefoni poole abi saamiseks pöördub; mure (sasipundar, murekoorem, segadus), mis ootab lahendamist.Ajastus:

Reklaami mõju on otseses seoses ajalise ja ruumilise kontekstiga. Viimased aastad on olnud muutlikud just ühiskondlike liikumiste plaanis. Näiteks #metoo, fake-news paanika ning tsensuuri ja sõnavabaduse konfliktid on loonud sobiva pinnase teatud teemade kommunikeerimiseks, samas Pepsi näitel lõppes see täieliku läbikukkumisega.

Oskus õigeaegselt reageerida ja tegutseda muutuvad reklaamipakkujate ampluaas aina olulisemaks. Meedia üleüldine kontekst võib võimendada sinu sõnumeid mitmekordselt või siis vastupidiselt – nullida nende mõju. Hullemas olukorras muudab see tegevuse hoopis negatiivseks.

Jõuludel 2018 jõudis kampaania suure osa inimesteni, kuid Ohvriabi tuntus kasvas märgatavalt käesoleva aasta kevadel, kuna lähisuhte- ja perevägivalla teemad muutusid ühiskondlikult pehmelt öeldes lausa põletavaks. See vajas äärmiselt kiiret reageerimist, kuna terav teema pani inimesi ise uurima võimalikke lahenduse pakkujaid. Mai alguses oli huvi Ohvriabi kriisitelefoni vastu äärmiselt suur ja seda mitte ainult abiotsijate, vaid kogu elanikkonna hulgas.