Lähisuhtevägivalla sotsiaalkampaania

Meie roll
Digital / Foto ja video

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Klient:

Politsei- ja Piirivalveamet

Ülesanne:

Kutsuda üles Eesti inimesi märkama probleeme enda ümber seoses lähisuhtevägivallaga ja neist teavitama olles ise eeskujuks, teisalt andma julgustust lastele ja noortele teatamaks ka ise peresisestest probleemidest[/vc_column_text][vc_separator color=”chino” border_width=”2″][vc_column_text]

Taust:

2017. aastal registreeriti üle Eesti hinnanguliselt 2632 perevägivallakuritegu. Lähisuhtevägivalla all kannatanutest ligi 40% olid vägivalla ohvriks sattunud viimase viie aasta jooksul korduvalt. Tüüpiline lähisuhtevägivalla toimepanija on 27-47-aastane põhi- või kesk(eri)haridusega mees, tüüpiline ohver aga 25-46-aastane keskharidusega naine.

„Aga mina julgen sekkuda“ on osa Aga Mina väärtuspõhisest ühiskampaaniast, mis vältab terve 2018. aasta ja tuleneb soovist kinkida tulevastele põlvkondadele tervem ja turvalisem elukeskkond.

Meetod ja strateegia:

Kampaania on ülesehituselt toetav, julgustav ja eeskuju andev. Anname mõista, et lähisuhtevägivalla korral on probleem ühiskondlik ja lahendus samuti ühiskondlik. Keegi ei tohi jääda oma murega üksi ja iga ühiskonnaliikme kohus on astuda vastu lähisuhtevägivallale. Selline teguviis on tänuväärne ning leiab tunnustamist terves ühiskonnas.

Seega oli meie meetod teha lähisuhtevägivald ühiskondlikuks probleemiks, millel on ka ühiskondlik lahendus. Me kõik oleme selles osalised. Kui märkame lähisuhtevägivalda, siis me kõik koos ka lahendame selle. Nii toimides toome lähisuhtevägivalla avalikkuse ette ja eemale koduseintest, kus see võib jääda märkamatuks.

Kampaania ilmus nii eesti kui vene keeles.

Loovlahendus:

Kampaania katussõnum AGA MINA JULGEN SEKKUDA! kandis endas tugevat ja kindlat hoiakut ja tegutsemistahet. Sõna JULGEN tähendab, et me ei karda probleemiga tegeleda, sellele vastu astuda. See näitas ka, et me oleme ühiskonnana valmis, et seda probleemi tunnistada ja sellega tegeleda.

Sõna SEKKUDA näitas, et me tegevus ei peitu ainult sõnades, vaid ka meie tegudes.

Sõnumit kandsid edasi autoriteetsed ja ühiskondlikult tunnustatud inimesed, kes olid meile eeskujudeks.

Kampaania sõnum kandis endas üleskutset- kui mina julgen, siis julged ka sina. Koos oleme tugevad! See seadis paika mõttelaadi: Näen probleemi, saan aru, et on vaja sekkuda ja tegutsen!

Sõnumit kandsid edasi autoriteetsed ja ühiskondlikult tunnustatud inimesed, kes kõnetaks nii eesti kui ka vene sihtrühma:

*Allar Raja- 2016. a Rio olümpiamängude pronks sõudmises,

*Ruslan Trochynskyi- Svjatra Vatra solist

*Karmen Joller- Eesti Aasta Arst 2017

Tegevused:

Sotsiaalmeedia ja televisiooni jaoks tegime graafilise videoklipi, mis aitas vaatajal märgata lähisuhtevägivalla esmaseid tunnuseid, milleks tavaliselt on, kas armukadedus või partneri kontrollimisvajadus.

Klipp räägib lugu, kus kohvikus pidid kokku saama kolm sõbrannat, kuid kolmas jättis tulemata, sest ta mees ei lubanud teda välja. Täiesti igapäevane ning levinud situatsioon, kuid tegelikult on see lähisuhtevägivalla üks esmaseid tunnuseid. Klipi lõpus oli ka info, kuhu pöörduda, kui koged või märkad lähisuhtevägivalda.

 

Traditsioonilistest raadiokanalitest kasutasime raadiot ja välimeediat.

valimeedia_mockup

Facebookis ja Instagramis postitasime visuaalid, koos sõnumiga, mis näitasid lähisuhtevägivalla esmaseid tunnused. Sellised postitused tekitasid elavat diskussiooni ja vaidlusi, sest selliste esmaste vägivallatunnustega on meist vähemal või rohkemal määral kokku puutunud meist paljud. Kuid võimalik, et inimesed pole kunagi selle peale enne mõelnud, et kuhu selline käitumine lõpuks jõuda võib. Kutsusime inimesi olukorda märkama ning sellest ka teatama.

ppa_FB

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]