Koolikampaania 2021

Büroomaailm

Meie roll
Foto ja video / Kampaaniad

Klient: Büroomaailm

 

Ülesanne:

Luua koolikampaania sõnumid, visuaalne kontseptsioon, raadio- ja teleklipp.

Taust:

2020/2021 õppeaasta pakkus väljakutseid nii õpilastele kui ka lapsevanematele. Tuli kohaneda pidevalt muutuvate oludega kooliskäimise osas ning puudus tavapärane rutiin. Keegi ei osanud pikalt ette ennustada kui kaua kestab kontaktõpe või millal taas distantsõppele peab suunduma. Sellegi poolest said tublid õpilased selle kõigega hakkama ning saavad ka järgmisel õppeaastal korraliku ettevalmistuse korral!

Lahendus:

Kuigi korralik ettevalmistus on edu võti igal ajal, on see veelgi aktuaalsem tänastes oludes. Loovkontseptsioonis toetusime kooliks ettevalmistusele ­– õpilased, kellel on tugev ettevalmistus, saadab edu koolipingis ning nad saavad kõigega hakkama. Kuna selleaastases kampaanias pani Büroomaailm välja viis PlayStation5, mida on tublidel kooliks valmistujatel võimalik võita, toetusime sõnumis just võitmisele. Sõnum „Valmistu võitma!“ võtab kokku kogu eelmainitu, kooliks korraliku valmistumisega võidad koolipingis ning võid võita ka PlayStation5.

Sel aastal suunasime kampaania kommunikatsiooni noortele. Tegime koostööd sihtgrupis tuntud kahe gamer´ist mõjuisikuga. Godhyr ja Estmagicz on aktiivsed ja suure jälgitavusega sotsiaalmeedias ning mänguplatvormidel, läbi mille viisid nad kampaania sõnumid otse sihtgrupini. Lisaks olime aktiivsed Facebookis, Instagramis ja YouTubes.

Teleklipis tõime esile koolinoorte seas aktuaalse videomängude temaatika ning kuvasime läbivalt koolikampaania auhinda. Visuaalselt olid läbivalt esindatud neoonsed toonid ning hoidsime ühtset keelt kõikides kanalites.