Kliimakangelane

Riigimetsa Majandamise Keskus

Meie roll
Kampaaniad / Foto ja video

Klient: Riigimetsa Majandamise Keskus

Millega Riigimetsa Majandamise Keskus ehk RMK igapäevaselt tegeleb? Kui Eestit nimetatakse metsariigiks, siis palju meil õigupoolest metsa on ning kui suur osa sellest on kaasikuid, männikuid, noort ja vana metsa? Milline on meie riigi metsa tänane nägu?
Vastuseid veel kümnetele olulistele küsimustele saab agentuuri tehtud animatsioonidest, milles näitame kui suur roll on ka ühel puul meie keskkonna ja kliima parendamise protsessis. Milline on tema elukaar riigimetsas ning kuidas annab ta väärtust ka pärast seda, kui temast valmistatakse meile igapäevaselt olulisi asju.

Meie ülesandeks oli RMK soovitud sõnumite ja teemade animatsiooni vormikeelde tõlkimine, disaini ja animatsiooni loomine.