Europass sotsiaalmeediakampaania

SA Kutsekoda

Meie roll
Digital

Klient: SA Kutsekoda

 

 

Ülesanne: Luua ja viia läbi sotsiaalmeediakampaania Europassi Facebooki lehekülje kasutajate arvu kasvatamiseks ja üleüldiseks tutvustamiseks.

 

Taust ja lahendus:

Europass on väga mugav digitaalne keskkond, kuhu inimene saab koondada oma CV, diplomid, töö- ja haridusstaaži ning erialased oskused. Minnes Euroopasse tööle, praktikale või õppima, on Europass asendamatu tööriist, mis teeb kogu kandideerimise protsessi oluliselt lihtsamaks. Sotsiaalmeediakampaania loovlahenduseks tegime kampaaniale põhivisuaali ja slogani “Europass – Sinu aken Euroopasse”, mille ümber ehitasime terve kampaania.  Facebooki lõime erinevaid interaktiivseid lahendusi nagu Facebook Instant Experience, animeeritud õppevideod ning kaasahaaravad loosimängud.
Kaasasime sihtgrupile 16-45 mõjusaid isikuid, kes valgustasid sihtrühma ja potentsiaalseid Europassi kasutajaid teenuse väga headest võimalustest ning tagatipuks lõime Facebooki kaasahaarava seeria Europassi tutvustava postituste seeria.