Estiko Grupi bränding

Estiko Grupp

Meie roll
Branding

Eesmärk: Luua Estiko Grupile kõiki erinevaid tegevusvaldkondi ühendav katusbränd ja -kontseptsioon. Estiko Grupi katusbrändi ülesandeks on ühendada edaspidi sarnastel väärtustel ja põhimõtetel toimivaid ettevõtteid.

Taust ja lahendusEstiko Grupi puhul võis veel paar aastat tagasi öelda, et see oli bränd, mille välimust keegi ei teadnud, kuid mille kohalolu oli tuntav. Siiani polnud seda keegi suutnud tabada ning talle vormi anda. 1918. aastal Tartus alguse saanud kammide valmistamine pani aluse tänasele Estiko Grupile, mis liidab neli erinevat valdkonda ühiseks liikumiseks: tootmine, energia, külalislahkus ning kinnisvara. Kõik neli suunda on oma valdkonnas tugevad ning pole vist kedagi, kes poleks käes hoidnud Estiko-Plastaris toodetud pakendit, seostanud Tartut pläsku või Taskuga ega kuulnud midagi hotellidest Lydia või Dorpat. Pea kolmekümne erineva ettevõttega on Estiko Grupp loonud tugeva liikumise, mis mõjutab suuremal või väiksemal moel nii tartlasi, Eestit kui ka kogu maailma.

Estiko

Kui üldiselt võib öelda, et alambrändid tekivad katusbrändist tulenevalt, siis Estiko Grupi puhul oli protsess tagurpidine – meil olid olemas erinevad ettevõtted, mis moodustavad neli suuremat valdkonda, kuid nende üleselt puudus selge ja usaldusväärsust pakkuv bränd. Uus nägu ja vajadus selgelt eristuvale ning äratuntavale katusbrändile tulenes ettevõtete grupi strateegiast – luua seos oma erinevate valdkondade ja ettevõtete vahel ning seeläbi viia ellu muutuseid parema elukvaliteedi võimaldamiseks.

Estiko

Töö esimene faas keskendus sisemise brändi konstrueerimisele ning strateegia kirjeldamisele. Brändi väärtussüsteem, mille pealt sündisid brändi eesmärgid, unikaalne väärtuspakkumine, positsioneering, roll ning karakteristika.

Visuaalse identiteedi loomisel ja arendamisel tuginesime Estiko Grupi pikale ajaloole ja nö pärandile erinevatest arenguetappidest, tänastele valdkondadele ning grupi strateegiale. Katusbränd pidi ühendama erinevad suunad ühisesse liikumisse, jutustama Estiko lugu ning andma täiesti unikaalse DNA-ga grupile unikaalse näo.

Estiko

Loovkontseptsiooni aluseks sai põlvkondade lugu – iga põlvkond viib edasi pärandit, täiendab seda, arendab ning annab omakorda järgmistele. Täpselt sama narratiiv on Estiko Grupile omane. Selle sümboliks sai voogav ning kasvav lõppematu e, mis nagu Emajõgi ühendab erinevaid valdkondi ning kasvab oma voolus aina võimsamaks.

See omakorda kandus edasi kõikide valdkondade alambrändidesse, millega tugevdada ühist liikumist oma sektoris.

Töö autorid agentuuris:

Projektijuht: Mairi Talving

Loovjuht/strateeg: Taavi Lehari

Kunstiline juht: Karla Ribelus

Estiko

Estiko

Estiko

Estiko

Estiko

Estiko

Estiko