Energiatõhususe aruanne

Riigikontroll

Meie roll
Trükis

Klient: Riigikontroll

 

 

Taust:

Riigikontrollil valmis rahvusvaheline aruanne energiatõhususest avaliku sektori hoonetes. Aruande esitlemiseks oli vaja luua erinevaid inglisekeelseid materjale.

Tegevused:

Töötasime välja energiatõhususe aruande visuaalse indentiteedi, millest lähtusime kõikide vajalike materjalide tootmises.

Alusinfoks saime üsna kuivavõitu, väga spetsiifilise ning pika aruande, millega alustasime tööd. Koos kliendiga mugavdasime aruande sisu, et see sobiks vastavatasse materjalidesse, mitte ei oleks copy-paste keerulisest aruandest.

Tegime aruannet ning selle tulemusi tutvustava animeeritud video, töötasime välja Powerpoint esitlusmaterjali, kujundasime mitmekümne leheküljelise trükise ning väiksema bookleti.

Riigikontroll - energiatõhusus

Riigikontroll - energiatõhusus

Riigikontroll - energiatõhusus

Riigikontroll - energiatõhusus

Riigikontroll - energiatõhusus

Riigikontroll - energiatõhusus