Arvutiteaduste sisseastumiskampaania

Tartu Ülikool

Meie roll
Digital

Klient: Tartu Ülikool

 

Ülesanne: Töötada välja sisseastumiskampaania loovlahendus, visuaalid, sõnumid ja raadioreklaam.

Taust ja lahendus:

Arvutiteaduse sisseastumiskampaania tarbeks lõime mänguliste sõnumitega bännerite seeria, mis kutsus infotehnoloogia huvilisi õppima Tartu Ülikooli.

Sisseastumiskampaania, mis on inspireeritud koodikirjutamise metafoorist, selgitab Tartu Ülikooli potentsiaalsetele tudengitele koheselt pakutavate infotehnoloogia erialade valikut.

Kampaania katussõnum „Kirjuta enda tulevik ülikoodiga!“ saatis intrigeerivalt kahemõttelise sõnumi – Tartu Ülikoolis kirjutad endale väärt tuleviku ning koodikirjutamise oskus on kui ülikood, mis elus edasi viib. Bännerialguses kuvatud koodiread andsid võimaluse kaasahaaravalt kuvada täpsemaid kandideerimisdetaile.