KINDEL

ehk igakuine koostöömudel agentuuriga

 

La Ecwador pakub uue teenusena oma klientidele igakuist turundusteenuse võimalust, millega saab agentuuriga töötada pikaajaliselt ning fikseeritud koostöömudeli vormis. Disainitud teenusega hoiab turunduseelarvet kindlal kursil ning kindel koostöömudel agentuuriga teeb eesmärkide täitmise mugavamaks ning kergemini jälgitavamaks.

Sisuliselt tähendab Kindel igakuist agentuuri erinevate tööde mahu fikseerimist ning turunduseesmärkide saavutamist väljatöötatud plaani alusel. Ehk agentuur on piltlikult igapäevane majaväline turundusosakond.

Teenus sisaldab kindla kuutasu eest projektijuhtimise, disaini, ideede väljatöötamise, loovjuhtimise, brändingu, sotsiaalmeediahalduse ning sisu- ja meediatootmise kompleksteenust, kus erinevate teenuste mahud sõltuvad juba kliendi enda vajadustest ning eesmärkidest.

Näiteks on La Ecwador aastaid teenindanud kaubandusklienti, kus eraldi turundusosakond puudus. Turundust ja kommunikatsiooni viisid ellu tootekategooriate juhid ning agentuuri meeskond, kes töötas paikapandud plaani ja fikseeritud eelarve alusel välja eesmärgipärased turundustegevused ning kampaaniad ja teostas kliendi igapäevaseid kujunduse, teksti ning tootmise töid.

Kuidas igakuine Kindel turundusteenus toimib?

Esmalt pannakse koos paika aasta eesmärgid ning sellest tulenevalt teenustevalik, nende maht ja tegevusplaan. Analüüsime hetkeolukorda, prognoosime toimuvat ning fikseerime kindlad ootused koostööle. Vajadusel saab agentuur lisaks kokku panna ka turundus- ja brändistrateegia aastaks. Näiteks kui koostöö keskendub sotsiaalmeediahaldusele, saab põhjaliku sotsiaalmeediakanalite strateegia välja töötada. Klient annab sisendina, millise investeeringu ta soovib teha ning agentuur ehitab sellele tegevuskava ning määrab ära KPI’d.

Aastane plaan jaguneb omaette kvartali- ning kuupõhisteks eesmärkideks ning tegevusplaanideks. Ühtlasi fikseeritakse, millised töölõigud jäävad agentuurile ning millega tegeletakse igapäevaselt majasiseselt.

Igakuise turundusteenusega Kindel sõlmitakse tähtajaline koostööleping, millega pakub agentuur tunnihindasid 25% soodsamalt.

Seejärel kinnitatakse teenustevajadus ning -mahud ja sellest tulenevalt komplekteeritakse meeskond. Agentuuris vastutab igapäevase koostöö eest tiimijuht, kes juhib meeskonnatööd ja projekte, jälgib igapäevast protsessi, suhtleb kõigi osapooltega ning jälgib kokkulepitud tegevuste teostamist.

Igapäevane Kindel turundusteenus annab pikema vaate ning tegevusplaani oma ettevõtte turunduse või kommunikatsiooni eesmärkide saavutamiseks ja tagab stabiilse töökvaliteedi, ühtse turunduskeele ning sisulisema koostöö kindla partneriga, kes on igapäevaselt kursis valdkonna ning arengutega. Teenus aitab turunduskulusid kontrolli all hoida, sest agentuuri poolt esitatav arve teenuse eest on igakuiselt sama ning agentuur monitoorib ise töötundide kulu.

Sõltuvalt kokkuleppest toimuvad igal nädalal või kuus kogu meeskonnaga staatus-koosolekud, kus võetakse kokku vahetulemused ning tutvustatakse järgmise etapi tegevusi. Igakuine Kindel turundusteenus ei tähenda, et kõikidel kalendrikuudel on samad töömahud – see sõltub juba kliendiga kokku lepitud tegevuskavast, ärivaldkonnast, hooajalisusest ning eesmärkidest.

Kuidas teenust Kindel hinnastatakse?

Teenuse Kindel kuutasu on võimalik hinnastada kahel viisil. Esimene võimalus on kooskõlastada kliendiga aastase koostöö eesmärgid ja vajadused, millele agentuur teeb omapoolse pakkumise ning nägemuse.

Teine võimalus on kliendipoolne sisend eelarve valmiduses, mida soovitakse aasta tegevuse peale investeerida. Tulenevalt sellest saab agentuur esitada nägemuse, mida on võimalik eelarve raames saavutada ning milline on igakuine koostöömudel.

Mõlema viisi tulemusena pakub agentuur välja eelarvejaotuse kuude põhiselt ning tööde mahu.

Kuidas jaguneb kuu-eelarve?

Oletame, et kliendi Kindel eelarve on 2 700€ ning koostöö eesmärgiks on igapäevaste turundusmaterjalide väljatöötamine ning sotsiaalmeediakanalite haldamine. Sellise näite (videos näide nr 1) puhul jaguneb kuutasu ning töömaht projektijuhi, loovjuhi, sotsiaalmeedia spetsialisti, copywriter’i, disaineri ja videotootmise vahel proportsionaalselt.

Vaata veel näiteid:

 

Miks kasutada igakuist turundusteenust?

  • Turunduskulud on kontrolli all
  • Selge ja sujuv koostöö hoiab kokku aega
  • Kindel kvaliteet ja ühtne turunduskeel
  • Mugavus ja rohkemate kompetentside kasutamine majaväliselt
  • Soodsamad tunnihinnad
  • Proaktiivsed ideed eesmärkide saavutamiseks
  • Ettevõte saab keskenduda olulisele – oma äri edendamisele

Võta meiega ühendust.

heily@laecwador.ee

+372 505 8377