Keskastmejuht organisatsiooni turunduse toetajana

Kuidas töötab turundus AS Põldma Kaubanduse turundusjuht, Kaidi Laeva sõnul.

Brand icon

[vc_row][vc_column][vc_facebook type=”button_count”][vc_column_text]

Turunduse suundumused

Tehnoloogia on viimase 20 aasta jooksul väga palju arenenud, seepärast valitakse teistmoodi ka meediakanaleid ja muutunud on turundusjuhi töö. Kui 1990. aastatel olid arvuti, internet ja mobiiltelefon veel paljudele kättesaamatud, siis praegu kuuluvad need lahutamatult nii igapäevasesse era- kui ka tööellu. Emarketers.com andmetel veetsid USA täiskasvanud 2015. aastal digimeedias (mobiilis, arvutis ja teistes seadmetes) ööpäevas keskmiselt 5 tundi ja 29 minutit, 2011. aasta andmetel aga 3 tundi ja 34 minutit. See näitab, et digimeedia populaarsus on suurenenud, ja kasv jätkub. Seda tänu lugematutele võimalustele: lugeda uudiseid, kuulata muusikat, vaadata oma lemmiksaateid ja -filme, käia pangas, otsida tööd, suhelda sotsiaalmeedias sõpradega, teha ostud internetis, luua oma e-äri jne. Digimeedia hoiab kokku aega, võimaldades kiiresti infot tarbida ja teha kõik igapäevatoimingud ühest kohast, igal ajal ja igal pool. Muutunud on mitte üksnes tehnoloogia, vaid koos sellega ka inimesed ning nende tarbimis- ja käitumisharjumused. See ei tähenda muidugi, et traditsioonilised kanalid oleksid reklaami edastamisel täielikult oma mõtte kaotanud, sest sõltuvalt kampaania eesmärgist sobivad sõnumi edastamiseks erinevad kanalid.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]Digimeedia pealetung ja tehnoloogia areng on loonud turundajale rohkesti uusi võimalusi teha ettevõte ja selle pakutavad tooted ja teenused nähtavamaks, muuta turundus personaalsemaks. Loonud võimaluse olla oma klientidele lähemal, aimates nende soove ja harjumusi, ning suunata oma reklaam kindlale sihtrühmale, kes on tootest või teenusest parasjagu huvitatud. Interneti kasutamine on toonud kaasa selle, et inimesed on toodetest, teenustest ja ettevõttest teadlikud juba enne poodi või ettevõttesse.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]Kui traditsioonilise meedia edukust (näiteks reaktsiooni tänavareklaamile) on tihtipeale keeruline mõõta, siis digimeedia ja tehnoloogia areng on loonud suurepärased mõõdikud turundustegevuste edu täpsemaks mõõtmiseks ja analüüsimiseks. Näiteks on turundaja igapäevatöös suurepärane tööriist rakendus Google Analytics, mis annab tervikliku ülevaate ettevõtte digikanalite efektiivsusest, kampaaniate edust ning olemasolevate ja potentsiaalsete klientide profiilist: kes nad on (sugu, vanus, hobid jne), kus nad elavad, milliseid seadmeid kasutavad (mobiil, arvuti, tahvelarvuti), millise kanali kaudu nad ettevõtte veebilehele sisenesid. See võimaldab mõõta nende kanalite edukust (müügikäive selle kanali kaudu, külastatavuse trendid) jne. Saadud info annab võimaluse järgmisi kampaaniaid ning eelarvet paremini ja tulemuslikumalt planeerida/juhtida. Kampaania edukust ei saa alati mõõta ainult saadud käibega, oluline on hinnata ka külastatavust ja ettevõtte lehe, e-poe või tavakaupluste uusi unikaalseid kasutajaid, kes võivad järgmisel hetkel muutuda lojaalseteks klientideks. Samuti on tähtis jälgida tehtud investeeringuid ja ROI-d (ingl k return on investment ehk investeeringu tasuvus). Erinevalt traditsioonilisest meediast annab digimeedia turundajale võimaluse tegutseda väga kiirelt, jälgida oma kampaaniat reaalajas ja reageerida kohe.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

Sotsiaalmeedia

Sotsiaalmeedia on tänapäeva ettevõtte virtuaalne visiitkaart, mis kujundab pildi ettevõttest, selle kultuurist ja toodetest või teenustest. Iga ettevõtte omanik, tegevjuht ja keskastmejuhid võiks olla kursis sotsiaalmeedias toimuvaga, veendumaks, et kanal on ettevõtte nägu ning vastab selle kultuurile ja ootustele, sest loodud mainet ja kuvandit on hiljem keeruline muuta.

Praegu on pea igal ettevõttel sotsiaalmeedias konto, kuid paljudel puudub endiselt kindel plaan, strateegia ja järjepidevus, mis on sotsiaalmeedias tegutsemisel väga oluline, et muuta see ettevõtte jaoks efektiivseks turunduskanaliks.

Sotsiaalmeediaga tegelemisel on vaja järjepidevust, kanalis toimuvat peab jälgima iga päev, et näha, kuidas kliendid postitustele reageerivad, millist tagasisidet annavad, milline on tulemus, ning vastavalt vajadusele kasutama ka sotsiaalmeediakanali enda tööriistu oma sõnumi efektiivsemaks edastamiseks (näiteks spondeeritud postitused, re-targeting ehk reklaami suunamine ettevõtte kodulehte või sotsiaalmeedia kontot juba külastanud inimeste ekraanidele jne). Sotsiaalmeediakonto(de) haldaja peaks olema ettevõtte toodete/teenuste kirglik fänn, sisu loomisel loominguline ja hea analüüsivõimega, seda paremad on ka tulemused.

Sotsiaalmeedia sisu loomine on kui ajakirja toimetamine, mis vajab ettevalmistust, head sisu, pildi- ja videomaterjali, mis köidaks inimeste tähelepanu. Kuna sotsiaalmeedia haldamine on aeganõudev, tuleb otsustada, millisesse kanalisse oma tähelepanu suunata, ja olla järjepidev, sest postitused peavad olema uudsed ja/või huvitavad nii sisu kui ka väljanägemise poolest ning see on väga ajakulukas. Suuremad ettevõtted on selleks turundusmeeskonda kaasanud spetsiaalse inimese, Põldma Kaubanduses vastutab sotsiaalmeedia eest turundusspetsialist.

Postitamine on pidev katsetamine, sest see, mis töötas eile, ei pruugi töötada täna ning vajalik on pidev uute ideede otsimine ja genereerimine. Oluline on mõõta ka postituste tulemusi: postituste arv kuus, kuidas reageeriti ja palju jagati, postituse reach ehk kui paljude inimesteni see jõudis, palju investeeriti raha ja mis oli saadud tulemus, kas reach versus käive/tulemus vastas investeeritud ajale ja rahale. Selline analüüs aitab plaanida järgmisi postitusi ja seada uusi eesmärke. Postituste tegemisel tuleb arvesse võtta inimeste huve, aega, ilma, sihtrühma ja paljusid teisi parameetreid. Teemad tuleb püstitada selliselt, et see täidaks seatud kuu, poolaasta, aasta eesmärke. Selle plaani koostamisel on hea koostööd teha kaubanduses näiteks

  • ostujuhtidega, kes omavad ülevaadet tellitud kaubast, toodete detailidest, mida on rohkem, mida vähem, millistest toodetest võiks rohkem rääkida jne;
  • tegevjuhiga – millised on tema ootused ja eesmärgid;
  • personalimeeskonnaga, kellel näiteks jaekaubanduses tekib teatud perioodidel suurem värbamisvajadus;
  • klienditeenindajatega, kes saavad ostjatelt vahetut tagasisidet, mis selle toote või teenuse juures eriti meeldis, mis teiste juures vähem.

Tihtipeale tuleb sotsiaalmeedias plaanist ka kõrvale kalduda. Näiteks ei ole mõistlik pakkuda klientidele trendikaid kummisaapaid keset suve, kui päike paistab ning aktuaalsed on suvised kingad, kleidid ja rannarõivad.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

Näide 1. Põldma Kaubanduse sotsiaalmeedia kogemus

Põldma Kaubanduses on sotsiaalmeedia kasutamise eesmärk suurendada toodete müüki ning samas kasvatada kaupluseketi ja brändide populaarsust ning nähtavust. Soovime ennast kliendile esitleda kui moevaldkonna professionaali, keda saab usaldada. Seepärast ei keskendu Põldma Kaubandus vaid agressiivsele müügile, vaid ka oma imago kujundamisele: jagame moenõu, näitame maailmas valitsevaid trende, räägime moest üldiselt – see on lisaks veel hariv ja praktiline. Põldma Kaubanduse prioriteet ei ole pakkuda iga päev allahindlusi, sest pikas perspektiivis kahjustab see esindatavate brändide ja kaupluseketi mainet. Ettevõtted, kes pakuvad pidevalt oma tooteid ja teenuseid soodushinnaga, tekitavad endale ise olukorra, kus täishinnaga tooteid müüa pole enam võimalik. Selline strateegia ei ole ettevõtte jaoks jätkusuutlik ega kasumlik, kuid see oleneb muidugi ettevõtte ärimudelist.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]Põldma Kaubanduse kommunikatsioonikanalite sisu loome aluseks on ettevõtte moeajakiri Dream, mis on mõeldud meie klientidele, kuid on ka suurepärane tööriist turundusosakonnale sisu ja visuaali loomisel. Ettevõtte kõikide kommunikatsioonikanalite sisu on omavahel seotud ja räägib sama keelt. Kui ettevõte tegutseb rahvusvahelisel turul, siis seda enam on vajalik kindel plaan, eesmärgid ja sisu, et säiliks ettevõtte ühtne nägu, mis samas sobiks igale turule eraldi. Põldma Kaubandus tegutseb Baltimaades ja Poolas. Kokku hallatakse nelja erinevat sotsiaalmeediakanalit, lisaks Instagram, mis on kõigil neljal riigil ühine. Et säilitada terviklikku ja ühtset ettevõtte nägu, luuakse sisu peakontoris ning tõlgitakse kohalikku keelde. Eri keeltes sotsiaalmeedia haldamine on kindlasti keerulisem, kuid annab võimaluse kohalikul turul end paremini nähtavaks ja kuuldavaks teha. Sõltuvalt ettevõtte tegevusalast ja klientide aktiivsuse analüüsi tulemustest võib erinevatel turgudel olla vajalik postituste olemuse kultuuriline kohandamine, vahetades visuaali ja põhisõnumi stiili, kuid jättes samaks näiteks logod ning brändingu elemendid.

Sotsiaalmeedias ja virtuaalses keskkonnas on sama valdkonna ettevõtete vahel tihe konkurents ning seal püsimiseks tuleb ka teisi ettevõtteid teraselt jälgida. Põldma Kaubandus ammutab inspiratsiooni ülemaailmsetelt brändidelt ning suhtleb tihedalt oma koostööpartneritega uute ideede ja mõtete osas, sest ühest ideest võib tekkida mitu uut, mida enda kasuks tööle panna. Loomulikult hoitakse silm peal ka kohalikul turul.

Tänapäeval otsitakse infot ettevõtte kohta ja vastuseid oma küsimustele enamjaolt sotsiaalmeediast või Google’ist, seepärast on turundusosakonna vastutada ka klienditeenindus. On väga oluline, et ükski küsimus, mure ja pretensioon ei jääks sotsiaalmeedias tähelepanuta, lahendus leidmata. Põldma Kaubanduse turundusosakond teeb selles osas tihedalt koostööd nii personali, e-poe kui ka ostumeeskonnaga. Kui ettevõte on internetis aktiivne ja kättesaadav, muutub see klientide jaoks veelgi olulisemaks infokanaliks.

Põldma Kaubanduse kommunikatsioonikanaliteks on lisaks Instagramile ja Facebookile moeajakiri Dream, uudiskiri ja e-pood.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

Sisuturundus

Juba praegu pööravad paljud ettevõtted tähelepanu sisuturundusele, sest tihtipeale tavalised bännerreklaamid enam inimesteni jõudmiseks ei toimi. Sisuturundus väljendub kõige sagedamini sisukates artiklites. See võimaldab klientidele anda korraga rohkem infot näiteks toote kasulikest omadustest, kliendikogemustest, mingi probleemi lahendamise viisidest, nõuannetest, samas kui bänneri abil saab potentsiaalsete klientideni viia hüüdlauseid.

Sisuturundust luues peab eelnevalt mõtlema, miks lugeja peaks sellest huvituma, kuidas see tema elu paremaks muudaks. See peab olema inimeste jaoks hariv, kasulik ja huvitav lugemine, vaatamine (videote puhul) või kuulamine (üha trendikamaks on muutumas ka raadiosaated ja podcast’id, kus keskendutakse ühele konkreetsele teemale). Tänapäeva inimestel on hästi arenenud selektiivne nägemine, ta suudab selgelt eristada, mis on reklaam ja mis mitte. Sisu looma hakates on esmatähtis mõelda, kas see on huvitav iseendale, kas mu sõbrad ja tuttavad oleksid sellest huvitatud? Tihtipeale mõtlevad turundajad vaid ettevõte tasandil, millist infot oleks ettevõttele kasulik edastada, ning vähem sellele, kas see on lugejale huvitav ja kasulik. Tuleks vältida agressiivset ja puhtalt müügile orienteeritud sisu, mis kõlab justkui toote või teenuse kiitusena. Teenuste turunduses on sisuturundus hetkel kõige domineerivam turundusmeetod – järjepidevalt seostades kliendi jaoks huvitavat, kvaliteetset ja väärtuslikku sisu enda ettevõtte nime või kaubamärgiga kujuneb aja jooksul antud valdkonna eksperdi maine. Sisuturunduse idee kohaselt peab inimestel endil jääma arvamuse kujundamise võimalus, kas talle meeldib see toode või teenus ja kas ta soovib seda osta.

Ka sisuturundusega alustamine tähendab, et sõnastatakse eesmärk ja luuakse vastavalt sellele taktikaline plaan. Õigete kanalite valik on sisuturunduse juures väga oluline. Tuleb läbi mõelda, kes on selle loo sihtrühm, keda see peaks kõnetama. Samuti peab plaanima, kuidas mõõta tulemusi – kas kriteeriumiks on artikli klikkide arv, keskmine lugemise aeg, kui paljud sisenesid seejärel ettevõtte lehele ja esitasid päringu jne.

Sisuturunduse kasvav trend on veebivideo, sest see on visuaalne ja võimaldab vaatajaga parema kontakti luua. Turundusuuringud ja statistika näitavad, et video kui meedium on hetkel eriti valdav noorte sihtgrupis. Video nõuab aga erilist, löövat ja lihtsat sisu, mis peaks olema meelelahutuslik või hariv ning mida inimesed oleksid huvitatud ka oma tutvusringis jagama. Eriti populaarsed ja edukad on veebivideotega blogijad, kes pakuvad ettevõtetele oma teenust varjatud reklaami tegemiseks.

Sisuturunduse loomisesse saab kaasata ettevõtte erinevates valdkondades tegutsevaid inimesi: tegevjuht, personalimeeskond, brändijuhid, ostujuhid, e-pood, klienditeenindajad jne, kes omavad laialdast infot oma valdkonnas. Sisu ei pea alati olema tingimata müügile või tootele/teenusele suunatud, rääkida võib ka ettevõtte erinevatest edulugudest, kliendikogemustest, mis kasvatab usaldust nii ettevõtte võimalikes tulevastes töötajates kui ka klientides. Turundusjuhi antud sisendi korral saab juht heade ja sisukate artiklite loomisel palju kaasa aidata ning võtta seda kui organisatsiooni jaoks olulist ülesannet, mitte niivõrd lisakohustust, nagu sellesse sageli kiputakse suhtuma. Samuti saaksid juhid anda väga olulise panuse ettevõtte turundustegevustesse, jagades turundusjuhiga oma valdkonna uut infot, arendusideid, enda osakonna väikesi võite jne. Näiteks võib personaliosakonna jaoks väga mõjuvaks sisuturunduse näiteks olla ühe töötaja videolugu sellest, kuidas ta on ettevõttesse tulnud uue töötajana, karjääriredelil edasi liikunud ja arenenud. Sellised lood köidavad potentsiaalseid kandidaate oluliselt enam kui klassikaline töökuulutus.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

Mobiiliturundus

Üha enam võtab turunduskanalina võimust mobiiltelefon, mis võimaldab tõsta brändi tuntust ning toodete ja teenuste nähtavust, suhelda reaalajas olemasolevate ja potentsiaalsete klientidega ning kasvatada klientide lojaalsust. Mobiiltelefon on tänapäeval olulisemgi kui arvuti või televiisor. Eesti Telekomi andmetel kasvas 2015. aastal mobiilse interneti kasutajate arv nutitelefonis aastaga 36 000 kliendi võrra, 266 000 kliendini, mobiilside klientide arv ulatus teise kvartali lõpus 874 870 kliendini ning kasv kindlasti jätkub. Emarketer.com andmetel veetsid USA täiskasvanud 2015. aastal keskmiselt mobiilis aega 2 tundi ja 54 minutit, 2011. aastal aga ainult 46 minutit ööpäevas.

Tehnoloogia areng ja kättesaadavus on muutnud mobiili kasvavaks trendiks ning seega ka turundajate oluliseks tööriistaks. Mobiili kasutamise ja e-poes ostlemise populaarsuse tõusu on näidanud näiteks ka Denim Dreami e-pood, mille mobiili kaudu külastajate hulk kasvas 2015. aastal 2014. aastaga võrreldes 146,8% ja vastav käive 385,98%. See näitab, et üha enam on inimesed valmis mobiili teel ka oste sooritama.

Tehnoloogia areneb iga päev ning turundajal tuleb uute võimaluste ja suundumustega kaasas käia. E-poodide ja mobiilsete veebirakenduste populaarsus on tõusuteel. Nagu sisuturunduse puhul, on ka äppi ehk rakendust luues vaja mõelda, miks see kliendile kasulik ja vajalik on, mida klient rakenduse olemasolust võidab. Vaid juhul, kui see on paigas, on mõistlik rakenduse loomisesse investeerida. Samuti nõuavad rakendused järjepidevat arendust ja uusi huvitavaid võimalusi, millest võidavad nii ettevõte kui ka kliendid ning mille osas peaks turundaja IT-meeskonnaga tihedalt koostööd tegema. Mobiiliturundus annab võimaluse ettevõttel end kliendile nähtavaks teha igal pool ja igal ajal. Paljud ettevõtted on juba suutnud üle minna mobiilsele lojaalsusprogrammile, mis on kindlasti kasvav trend ka tulevikus. Mobiilne lojaalsusprogramm annab klientidele võimaluse omada ülevaadet ostuajaloost, olla kursis kampaaniate ja erinevate pakkumistega ning muuta pakkumised personaalsemaks. Veel efektiivsemaks muudab kampaania asukohapõhine turundus: kui klient on müügikoha läheduses, on tal võimalus pakkumiste kohta automaatselt infot saada. Muidugi ei tohi sellega muutuda liiga pealetükkivaks, infot võiks saata vaid sellest huvitatud sihtrühmale. Rakendusest saadav info muudab ka klienditeenindajate pöördumise personaalsemaks: kliendi ostueelistuste ja muude parameetrite (rõivakaubanduses kliendile sobivad suurused, lõiked, brändieelistus) nägemine muudab teenuse osutamise kiiremaks ning professionaalsemaks.

Turunduse automatiseerimise populaarsuse tõus ja võimaluste rohkus

Turundus muutub üha enam automaatseks, võimaldades olla nähtav kindlale sihtrühmale soovitud ajal. Automatiseeritud reklaamid kutsuvad inimesi tagasi ettevõtte lehele/e-poodi ja näitavad neile vaid neid tooteid/teenuseid, millest nad on parasjagu huvitatud. Selliseid automatiseeritud lahendusi pakuvad Google, adtarget.me ja mitu kohalikel turgudel tegutsevat võrgustikku, kes on koondanud enda alla erinevad veebid. Sellist lahendust töötavad välja ka suuremad uudisteportaalid, kes omavad oma lugejate kohta infot, mis aitab turundajal end nähtavaks teha vaid valitud sihtrühmale.

Ka uudiskirjade platvormid võimaldavad saata automatiseeritud personaalseid pakkumiskirju, mis teeb turundajate töö lihtsamaks, täpsemaks ja professionaalsemaks, kogudes andmebaasi ka statistilisi andmeid. Automatiseeritud sõnumeid saab saata ka e-poes viibinud inimestele, kes on mõne toote vastu huvi tundnud. See annab võimaluse saata personaliseeritud sooduspakkumisi neile meelepäraste toodetega, mis loob eelduse selleks, et klient on ka edaspidi huvitatud ettevõtte sõnumitest ja kirjadest ning turundaja ei ummista sama pakkumise ja infoga teiste klientide postkaste. Asukohapõhine ja inimese ostuharjumusi silmas pidav reklaam mobiilis on samuti automatiseeritud. Nende võimaluste hulk kindlasti täieneb, võimaldades turundajatel klientidega personaalsemalt suhelda ning suunata pakkumised ja sisu õigele sihtrühmale.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

Lojaalsed kliendid ja andmebaasist juhitud turundus

 

Ettevõtte tähtsamate varade hulka kuuluvad lojaalsed kliendid ja andmebaas.

Tänapäeva turuolukorras, kus enamik kaupu ja teenuseid ei ole enam kaugeltki defitsiit ning konkurente on palju, tuleb eriti pöörata tähelepanu olemasolevatele klientidele, hoida neid ja täita nende ootusi. Lojaalne klient peab tundma, et tal on tavaklientide ees eelis, et programmi kuulumine on talle kasulik. Enim hoiab kliente lojaalsusprogrammi juures see, kui muuta see mänguliseks ja huvitavaks, mis on kindlasti väljakutse. Turundustegevuse tulemuslikumaks muutmiseks ei piisa ainuüksi klientide andmete kogumisest, kui neid ei analüüsita. Iga ettevõte võiks omada tarkvara, mis võimaldab andmeid koguda, annab ülevaate kliendi profiilist, ostuharjumustest ja eelistustest ning võimaldab tulemusi analüüsida, et turundaja ei plaaniks kampaaniaid ja pakkumisi kõhutundelt, vaid need põhineksid kindlatel andmetel ja teadmistel. Klientide andmete olemasolu võimaldab läheneda neile personaalselt ja õigel ajal. Motiveeriva lojaalsusporgrammi ja huvi korral selle brändi, toodete või teenuste vastu on inimesed nõus oma andmeid jagama, et olla kursis pakkumistega ning saada osa sellest maailmast. Andmeid klientide kohta saab ka oma veebilt/e-poest. Andmebaasi olemasolu võimaldab aimata klientide soove ja olla reklaamiga õigel ajal õiges kohas, mis suurendab tõenäosust, et klient ka ostu sooritab.

Andmebaasist juhitud turundus on kindlasti üks efektiivsemaid nii lojaalsetele kui ka potensiaalsetele klientidele sõnumi/info/kampaania edastamise viise. Turundusjuht peaks tihedalt koostööd tegema IT- meeskonnaga, et arendada välja tarkvara ning mõõdikud, mis võimaldaks koguda ja analüüsida mitmesuguseid andmeid, et muuta kampaaniad ja kogu turundustegevus veelgi efektiivsemaks.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

Osakondade koostöö

Ettevõtte suurepäraste tulemuste saavutamiseks ja iga osakonna töö tulemuslikumaks muutmiseks peaksid kõik osakonnad töötama ühtse meeskonnana. Koostöö erinevate osakondadega on sama oluline nagu meeskonnasisene koostöö, kuid tihtipeale jäävad ühised eesmärgid teisejärguliseks, töötatakse eraldi ja keskendutakse ainult oma eesmärkide saavutamisele. Igal osakonnal on omad eesmärgid, kuid erinevate osakondade teadmised ja toetus aitavad töö palju efektiivsemaks ning tulemuslikumaks muuta. Näiteks turundus- ja ostuosakond täiendavad üksteist, nad ei saa edukalt toimida ilma teineteise teadmiste ja toetuseta. Turundusel on keeruline müüa toodet, kui tal puudub selle kohta info, või keeruline plaani koostada, kui ei tea, millele tähelepanu pöörata. Personalimeeskond võib vajada turunduse tuge uute inimeste leidmisel või ostumeeskond mõne toote või brändi müügi osas. Turundusosakond teeb ettevõttes koostööd pea iga osakonnaga ning on hea, kui ettevõttes on loodud süsteem info liikumiseks, kasutatakse tarkvara, uudiskirja, blogi, kus on avalikult näha kõikide osakondade eesmärgid, tulemused ja puudused, millele tähelepanu pöörata. Tihtipeale tuleb ettevõtetes ette infosulgu, kommunikatsioon ei toimi ja nii võivad tähelepanuta jääda olulised murekohad. Seepärast on oluline ettevõttesisene kommunikatsioon, paika pandud kindlad eesmärgid ja strateegiad, et kõikide osakondade töö muutuks efektiivsemaks.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

Turundusjuht

Ettevõtte turundusjuht peab hästi tunnetama ettevõtte kultuuri, mõistma selle äriloogikat, tundma kliente ja suutma oma tegevuse kooskõlastada ettevõtte eesmärkidega. Nende saavutamiseks tuleb osata valida õigeid strateegiaid, koostada turundusplaani ning juhtida eelarvet. Oluline osa turundusjuhi tööst on oma tegevuse analüüsimine, jälgimine, järelduste tegemine, et vajadusel strateegiat ja plaane muuta. Turundusjuht on ettevõtte saadik ja nägu, kes peab igas oma tegevuses kandma edasi ettevõtte, toodete ja teenuste väärtusi, sest just tema koos tegevjuhtkonna ja klienditeenindajatega on peamine ettevõtte maine kujundaja. See, kuidas ettevõtet ja selle teenuseid või tooteid turundatakse, ei tohiks olla üksnes turundusjuhi nägemus, vaid peab lähtuma ettevõtte pika- ja lühiajalistest eesmärkidest ning olema kooskõlas ettevõtte teiste valdkondade juhtidega. Tänapäeva turundusjuht peab kaasas käima uute turundustrendidega, tehnoloogia arenguga ja olema leidlikum kui kunagi varem.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

Tegevjuht ja juhtkond

Ettevõtte tegevjuht teeb pikaajalisi plaane, seab lähemaid ja kaugemaid eesmärke, millest tuleb eelarvete tegemisel, strateegia ja turundusplaanide loomisel lähtuda ka turundusjuhil. Siinkohal on tähtis kommunikatsioon mõlema osapoole vahel, et vältida arusaamatusi info puuduse tõttu ning olukordi, kus turundusjuht liigub oma tegevustes ühes suunas, kuid tegevjuhil on teised eesmärgid ja plaanid, mis võib kaasa tuua turunduseelarve vale jaotuse, rahapuuduse ettevõtte uute plaanide/eesmärkide ellu viimisel. Tegevjuht võiks kaasata turundusjuhti kohe alguses plaanide tegemisel, et turundusjuht saaks aegsasti teha ümberkorraldusi oma plaanides, hinnata meeskonna ajalisi ressursse ja eelarvet ning keskenduda prioriteetidele. Mida enam koostööd, seda tulemuslikum on seatud eesmärgi saavutamine.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

Personalimeeskond

Turundusega on seotud ka ettevõtte personalimeeskond, kes iga päev tegeleb värbamisega, suhtleb nii olemasolevate kui ka potentsiaalsete töötajatega ja kujundab sealjuures ka ettevõtte mainet nii selle sees kui ka väljaspool.

Tugev ettevõtte bränd teeb töötajate värbamise kindlasti lihtsamaks. Inimesed soovivad töötada ettevõttes, millel on hea maine, kus on vääriline töötasu, toredad kolleegid ja võimalus karjääriredelil üles liikuda. Kõigest sellest aga tänapäeval enam ei piisa. Inimesi huvitab üha enam, milliseid lisaväärtusi ettevõtte veel pakub, olgu nendeks siis ühised sündmused, tegevused, koolitused, sportimisvõimalused vms. Suurepäraste talentide leidmine ei ole lihtne, kuid selles osas saavad personali- ja turundusosakond koostööd teha, et leida sobivad kanalid, luua visuaal ja sisu õigete inimesteni jõudmiseks. Töökuulutuse leidmisel loob esmamulje ettevõttest visuaal ja sisu, mis peaksid olema vastavuses ettevõtte väärtuste ja brändinguga. Juba üksnes töökuulutus peaks tekitama inimeses tunde ja soovi kuuluda ettevõttesse ning olla osa sellest. Samuti saab turundusmeeskond olla abiks töövestlustele ettevõtte esitluse tegemisel ning motivatsioonipaketi loomisel, arvestades varem värbamisprotsessis osalenud inimeste tagasisidet. Personalijuhi igapäevane suhtlus potentsiaalsete ja olemasolevate töötajatega annab turundusjuhile võimaluse saada otsest tagasisidet ka oma tööle: Mida inimesed teavad ettevõttest rääkida? Kus on märgatud reklaami? Milliseid emotsioone on see tekitanud? jms.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

Klienditeenindus

Ka klienditeenindus on oluline osa turundusest. Turunduse abil saame kliendid müügikohta, kuid klienditeenindajale jääb kõige olulisem ülesanne – see kliendile nähtavaks teha ja müük sooritada.

[/vc_column_text][vc_column_text css=”.vc_custom_1479370130971{padding-top: 40px !important;padding-right: 40px !important;padding-bottom: 40px !important;padding-left: 40px !important;background-color: #f9f9f9 !important;border-radius: 10px !important;}”]

Näide 2. Klienditeenindus Põldma Kaubanduses

Põldma Kaubanduses ei ole klienditeenindaja ainult müüja, vaid professionaalne müügikonsultant, kes nõustab, oskab rääkida tootest ja on kliendi jaoks alati olemas. Kliendid ootavad personaalset suhtlemist ja lähenemist, neil on palju küsimusi müügil olevate toodete ja teenuste
kohta ning ükski küsimus ei tohiks jääda vastuseta. Klienditeenindaja on otsene kontakt kliendiga, ta loob kliendile ettevõttest esmamulje. On vähe kasu, kui suurepärase turunduse tulemusena jõuab klient kauplusesse
või teeninduspunkti või saadab päringu mingi teenuse ostmiseks, kuid saab vastutasuks ebaviisaka või ebapädeva teeninduse osaliseks. Teenindaja peab oskama rääkida ettevõttest, brändidest, toodetest ja nende omadustest. Põldma Kaubanduses peab müügikonsultant olema kursis ka viimaste moetrendidega, teadma brändide ajalugu ja olema võimeline vajadusel moealast nõu andma. Turunduse roll klienditeeninduse osakonna suhtes on tõsta töötajate teadlikkust brändidest, teenustest, kampaaniatest,
millele suunata klientide tähelepanu, ja rääkida pakutavatest/olemasolevatest võimalustest (lojaalsusprogramm, e-pood, kampaaniad jne).[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]Jaemüügisektoris võiks olla on personali turundusmeeskond tihedas suhtluses klienditeenindajatega, kes annavad kampaaniate, toodete, väljapanekute ja klientide tagasiside kohta tagasisidet, mida tuleks edaspidises tegevuses kindlasti arvesse võtta, sest nemad on kohapeal ja tunnetavad puudusi kõige paremini. On hea, kui ettevõttes on ühtne süsteem, kus seatakse kuu eesmärgid ja räägitakse plaanidest, nii saab ka müügikohas töötav meeskond oma tööd paremini plaanida ja teha ettevalmistusi eduka kampaania läbiviimiseks. Turundusosakond peab ettevõtte tooteid ja teenuseid turundama ka müügikohas töötavale inimesele, sest selleks, et kliendis huvi äratada, peab klienditeenindaja ise uskuma brändi ja tootesse.

Turunduse roll on teha oma kuu eesmärgid ja plaanid klienditeenindajatele selgeks. Alati on vajalik kampaania detailne lahtikirjutus, et säilitada ühtset tervikpilti kampaaniast ettevõtte müügikohtades või kauplustes. Müügikampaaniate puhul on oluline seletada lahti ka kampaania eesmärk ja anda nõuandeid, millise sõnumiga kliendile läheneda, mida rääkida, kuidas pakkuda – seda tulemuslikum on kampaania. Siinkohal on hea teha koostööd ettevõtte teenindusjuhiga.

Suuremate ettevõtete puhul tuleb tihti ette, et väljaspool peakontorit on töötajad infosulus, sest arvatakse, et kõik on enesestmõistetav.

Eduka kampaania läbiviimiseks võiks meeskondi motiveerida ka autasu või preemiaga, et saavutada paremaid tulemusi.

Suuremates ettevõtetes, kus müügiinimesi on palju, on võimalik teha nendega koostööd ka brändi tuntuse tõstmiseks ja toodete esiletõstmise osas, sest on ju nemad ühed ettevõtte saadikud ka väljaspool töökeskkonda. Kindlasti leidub ettevõtte töötajate seas inimesi, kellel on suur tutvusringkond ja arvukalt jälgijaid sotsiaalmeedias. Miks mitte kasutada lisaks blogijatele ka oma töötajaid, kellega selles osas koostööd teha. Sõprade tunnustus/soovitus tootele/brändile on üks paremaid reklaame.

Kui aja- ja inimressursse jagub, oleks tore moodustada ettevõttesisene turundusnõukogu, kuhu kuuluksid tublid müügiinimesed, kes saaksid välja pakkuda oma ideid. See oleks neile kindlasti tunnustuseks ja arenguvõimaluseks.

Ostumeeskond

Müük ja turundus käivad käsikäes. Põldma Kaubanduse puhul on lisaks neile oluline roll turunduses ka ostumeeskonnal, kel tuleb anda turundusmeeskonnale ülevaade uutest toodetest ja nende väärtustest. Jaesektoris on tihe konkurents ning brändid püüdlevad innovaatilisemate lahenduste poole, et olla konkurentidest sammukese ees. Toote/teenuse uudsus loob turundusjuhile ka parema võimaluse turundamiseks. Näiteks kui varem valisid inimesed teksapükse vaid mugavuse, värvi ja väljanägemise järgi, siis nüüd valitakse teksaseid ka lisandväärtuste järgi: nahka niisutavad ja vereringet stimuleerivad teksad, öko-teksad jne. Turg on küllastunud erinevatest toodetest ja teenustest ning tarbija on väga valiv. Turundusjuhi teadlikkus tootest tagab selle müügiedu ning annab võimaluse suurendada brändi nähtavust ja populaarsust teiste seas – nii meedias kui ka müügikohas. Täna ei huvita kliente üksnes toode ega bränd, vaid ka selle lugu, lubadus ning lisandväärtus, miks peaks ta ostma just seda toodet, mitte konkurendi oma.

IT meeskond

Tänapäeva tehnoloogiajastul tuleb turundusjuhtidel teha tihedalt koostööd IT-ga. IT-meeskonna olemasolu ettevõttes lihtsustab ja muudab efektiivsemaks inimeste töö paljudes valdkondades. On hea, kui ettevõttele on loodud oma süsteem või platvorm, kus on saadaval kõik andmed, mis annavad detailset tagasisidet organisatsiooni jaoks oluliste valdkondade, näiteks müügil olevate teenuste ja toodete kohta. Turundusjuht peab suutma neid andmeid enda kasuks ära kasutada, järeldusi teha ja selle järgi edasisi plaane koostada. Mida detailsemat infot võimaldab süsteem koguda nii müügi, toodete kui tarbija osas, seda paremad on ettevõtte tulemused. See aitab turundusjuhil õigeaegselt kampaaniaid planeerida, müükidel silma peal hoida ja uusi eesmärke seada, samuti olla kursis uute võimalustega tehnoloogia valdkonnas ning e-kampaaniate läbiviimisel. Eriti oluliseks muutub IT-turundus siis, kui ettevõttel on e-pood, mis areneb jõuliselt ja vajab igapäevast tähelepanu. Turundus räägib kaasa uute võimaluste arendamises.

Lisaks eeltoodutele on sagedasemad olukorrad, mil juhid täidavad ka turundusülesandeid:

 

  • esinemine valdkondlikel seminaridel, konverentsidel, töögruppides – iga avalik esinemine kannab endas alati ka turundusrolli, seega on oluline näiteks esitluse koostamisel konsulteerida ka turundusosakonnaga;
  • osalemine konverentsidel, õppereisidel, messidel – kõik inimesed, kellega kokku puutute, tutvuvad teie kaudu ka teie ettevõttega; alati võiks kaasas olla korrektne ja värskete andmetega visiitkaart, miks mitte võimalusel ka turundusosakonnast saadud värsked trükised oma ettevõtte või selle toodete kohta;
  • isiklik sotsiaalmeedia kasutamine – oluline on korrektsus ja soliidsus ning ettevõtte stiili järgimine, kui jagate ettevõtte poolt sotsmeedias esitatud infot ka isikliku konto kaudu.

[/vc_column_text][vc_column_text css=”.vc_custom_1479371019763{padding-top: 40px !important;padding-right: 40px !important;padding-bottom: 40px !important;padding-left: 40px !important;background-color: #f9f9f9 !important;}”]

Turundusjuht peab olema ettevõtte nägu, kandma igas oma tegevuses edasi ettevõtte, toodete ja teenuste väärtusi, sest just tema on üks peamisi ettevõtte maine kujundajaid. Tema tegevus ja nägemus peaks olema kooskõlas kõikide ettevõttes töötavate inimestega, et saavutada ärilisi eesmärke. Seepärast on oluline, et turundusjuhiga teeksid koostööd kõik ettevõtte osakonnad.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]Allikas: Juhi käsiraamat[/vc_column_text][vc_facebook type=”button_count”][/vc_column][/vc_row]