Eesti lapsed reklaamiteadlikuks

Üha pisemad põnnid saavad mängimiseks ja meelelahutuseks kätte nutiseadmed, mis tähendab, et neist saavad ka üsna varases eas reklaamitarbijad. 

Brand icon

Üha pisemad põnnid saavad mängimiseks ja meelelahutuseks kätte nutiseadmed, mis tähendab, et neist saavad ka üsna varases eas reklaamitarbijad.  Nii digikanalites kui ka multifilmides on tihtipeale peidetud reklaami. Kuigi lastele suunatud reklaam on seadustega keelatud pole seda päris olematuks õnnestunud teha, küll aga saab iga lapsevanem ja täiskasvanu anda omapoolse panuse, et lapsi reklaamide äratundmise osas harida.

Aasta tagasi mittetulundusühingu Eesti Lapsed poolt ellu kutsutud projekt “Laste reklaamikool” on loodud selleks, et laps mõistaks, mis on reklaam. Laste reklaamikooli õppematerjalid hakkavad koosnema lihtsatest videoklippidest ja harjutuslehtedest, mis räägivad erinevatest reklaamikanalitest, kõnekujunditest, mida reklaamides kasutakse ja ka peidetud reklaamidest. Projekti eestvedajate poolt valmivad harivad materjalid, mis hakkavad olema kättesaadavad veebis Eesti Lapsed www.eestilapsed.ee. Materjale saavad e-õppe keskkonnas kasutada haridustöötajad, kaasaarvatud lasteaia- kui ka algklasside õpetajad, samuti on soovitav neid oma lastega koos vaadata ka lastevanematel.

Lastele suunatud reklaamide keelu peamised nõuded

Lastele ei tohi tekitada reklaamiga tunnet justkui mingi kauba ostmine või teenuse kasutamine muudab ta teistest paremaks või selle puudumisel halvemaks. Kuna perede väärtushinnangud ning materiaalsed võimalused on erinevad, võib lastel selliste reklaamide mõjusfääris tekkida alaväärsustunne. Kaupadel ja teenustel, mille peamiseks sihtgrupiks on lapsed ei tohi, ei otseselt, ega kaudselt sisaldada ostuüleskutset, mis suunaks last nõudma täiskasvanult reklaamitava kauba omandamist või teenuse kasutamist. Pöördusime Tarbijakaitseametisse, et paluda kommentaari küsimusele, kui aktuaalne on siiski lastele suunatud reklaami olemasolu probleem.

Pille Kalda, Tarbijakaitseameti kommunikatsioonijuht:

Hindamine, kas tegemist on lastele suunatud reklaamides keelatud pöördumisega või mitte, on alati juhtumipõhine ning arvestada tuleb kogu reklaami konteksti koosmõjus tekstilise osaga.

Üks laiemaid keelde on kindlasti see, et reklaamiseadus keelab reklaami koolieelsetes lasteasutuste, põhikooli, gümnaasiumi ja kutseõppeasutuste kasutuses olevates ruumides. Hea meel on tõdeda, et tänasel päeval ei jõua ametisse kuigi palju probleemseid lastele suunatud reklaame, kuna selles osas on amet teinud pikalt koostööd haridusametite ja haridusasutuste juhtidega. See pole alati olnud nii. Just haridusjuhtide teadlikkus on üks võtmesõna turu korrastamisel.

Küll aga on varem laekunud ametile kaebusi koolides ja lasteaedades jagatava reklaami kohta. Toona esines juhtumeid, mil lasteasutustesse saadeti reklaamkingitusi, näiteks järjehoidjaid, vihikuid, helkureid jms. Samuti saadeti erinevaid kuponge kingituse või soodustuse saamiseks, näiteks kaubandusketi tasuta jäätusekupong, söögikoha „raha“ allahindluse saamiseks toidukohas. On esinenud ka konkreetsete tootenäidiste jagamisi lastele.

Muudes kanalites lastele suunatud reklaamide puhul on tõepoolest erinevaid piiranguid, nagu olete osa neist ka oma küsimuses välja toonud. Praktikas on enim probleeme tekitanud nõue, mille kohaselt on reklaamis keelatud lastele suunatud üleskutse ostma reklaamitud kaupa või teenust või veenma vanemaid või teisi täiskasvanuid seda tegema. On ette tulnud ka juhuseid, kus lapsi on kasutatud reklaamis ilma lapsevanematelt luba küsimata.

“Laste reklaamikool” projekti ellukutsujad ja eestvedajad on loovagentuur La Ecwador tegevjuht ja omanik Heily Aavik ning vabakutseline loovjuht Uku Nurk.

Teie missiooniks on harida noort generatsiooni reklaamimaailmas orienteeruma ja selle tarvis olete välja töötanud kava. Mis see kava endas sisaldab?

Uku Nurk: Need saavad olema veebist kättesaadavad videoklipid ja ilmselt ka pisut tekstimaterjali lisaks. Antud õppetundide väljatöötamisel oleme kaasanud oma ala spetsialiste – kommunikatsioon, haridus ja tarbijakaitse. Seega õppematerjalid on veel väljatöötamisel aga alus ja üldine lähenemine on olemas. Kava sisaldab lastele mõeldud õppetunde erinevate reklaamialade kohta. Laste Reklaamikooli peamine eesmärk on see, et laps ei oleks reklaami ohver, lasts end mõjutada. Reklaame näevad nad iga päev ja igal pool, uued mänguasjad on ju toredad, aga kui mänguasjadest saab lapsele kinnisidee ja mänguasja ostmisest tekib sõltuvus, siis on halvasti.

Heily Aavik andis ülevaate, kes täna on juba projektile õla alla pannud. “Laste reklaamikool” projekti ümarlauda kuuluvad Eesti Meedia turundusdirektor Karin Golubev, kommunikatsiooni spetsialist ja psühholoog Katrin Tibar, Tartu Erakooli inglise keele õpetaja Anu Joon, Tarbijakaitseameti tarbijahariduse peaspetsialist Anne Mai Helemäe.

Kuna maailm on pidevas arengus ning ikka tekib juurde uusi kanaleid, kus on võimalik ostuotsuste eelistusi oma poole kallutada on reklaame täielikult ära keelata keeruline. Seetõttu ongi ellu kutsutud lapsi hariv “Laste reklaamikool” projekt, et selgitada kuidas laps saab ise teha teadlikke otsuseid ning õpetada teda nägema manipulatsiooni elemente. Projektiga liituma on oodatud kõik, kes tunnevad, et soovivad lapsi reklaamiteadlikeks harida.

Kui soovid ka projekti elluviimisel kaasa lüüa, kirjuta heily@laecwador.ee