Circle K Eesti uus loovpartner on Agentuur La Ecwador

Kevade hakul tiitliga ,,Eesti parim turundustiim 2017“ ja mullu ,,Eesti mainekaim ettevõte 2017“ pärjatud Circle K Eesti kuulutas läinud aasta lõpus välja konkursi loovpartneri leidmiseks. Paarikuise hindamis- ja läbirääkimisperioodi järel osutus valituk

Brand icon

Kevade hakul tiitliga ,,Eesti parim turundustiim 2017“ ja mullu ,,Eesti mainekaim ettevõte 2017“ pärjatud Circle K Eesti kuulutas läinud aasta lõpus välja konkursi loovpartneri leidmiseks. Paarikuise hindamis- ja läbirääkimisperioodi järel osutus valituks Agentuur La Ecwador.

Agentuuri tegevjuht Heily Aavik tõdes, et La Ecwador on end alati tugevalt tundnud väike- ja keskmiste ettevõtete teenindamisel, kuid paari aasta eest ellu viidud struktuurimuudatused on ettevõttesiseselt oluliselt tõstnud võimekust ning valmisolekut töötada Eesti mõistes väga suurte klientidega.

„2016. aastal toimunud struktuurimuudatus, mille järel tegutseb agentuur viies professionaalses ning oma valdkonnale spetsialiseerinud meeskonnas, on ennast igati tõestanud, sest igas tiimis on kasvanud vilumus just omal alal. See on oluliselt parendanud ka aja efektiivsemat kasutamist ning töötamise kiirust,“ toob Aavik esile. ,,Ühtlasi on meeskondade omavaheline koostöö muutunud produktiivsemaks, sest täna saavad tiimid paralleelselt sama projekti kallal töötada. See tähendab, et töö on kiirem, protsess efektiivsem ning ühtlasi on kogu agentuur pidevalt „samal leheküljel“.“ Aavik märkis, et just selliseid omadusi suurkliendid oma loovpartneritelt ootavad: loovust, efektiivseid ideid, kuid ka kiiret reageerimist ning suurte mahtude teenindamist.

Circle K Eesti turundusjuht Diana Veigeli sõnul on loovpartneri valikul alati esimeseks kriteeriumiks ideede värskus ja tahe koostööd teha. ,, Auhinnad on alati toredad ja kindlasti on igaühes kübeke edevust, kuid ainult auhinnariiuli järgi me partnerit kindlasti ei vali. Eeldame alati valmidust intensiivseks tööks ning sooviks koos suuri asju korda saata. Kindlasti ei ole me lihtne klient, kuna kategooriaid, millega igapäevaselt tegeleme on palju ja töö intensiivne. Toit, kohv, autopesu, mootorikütused, personalivaldkond ja mitmed muud asjad, mille kõigega peab agentuur tegelema. Vaatamata asjaolule, et planeerime tegevusi ja kampaaniaid, on meie äris vahel vaja reageerida tundidega.“

Veigel tõdes, et Circle K on kindlasti ka nõudlik klient, kuna ettevõtte turundustiim on väike ning tegevusi palju. See tähendab, et oluline on ka agentuuris töö planeerimine, kiire kaasamõtlemine ja kindlasti proaktiivus ehk märgata ümberringi toimuvat ning pakkuda omapoolseid lahendusi ja ideid, kuidas asju veelgi paremini ellu viia. „Meie jaoks on loovagentuur ja teised partnerid, kellega iga päev koostööd teeme, olulised. Meie pühendunud projektijuhid nii loov-, meedia-, PR- kui tootmisagentuuris on kui turundusmeeskonna liikmed. Nad teavad ja tunnevad meid, ettevõtte suundi ja eesmärke ning pingutvad iga päev koos meiega maksimaalse tulemuse nimel.“

Agentuuri La Ecwador reklaamitiimi projektijuht Mairi Talving iseloomustab koostööd Circle K-ga positiivselt. „Igas suhtluses on tunda, et tegemist on turundusvaldkonna professionaalidega. Tagasiside ning ootused on alati konstruktiivsed ning ausad.“ Teise väga olulise tegurina toob Talving välja kliendipoolset sisendiandmist: ,,Circle K annab väga põhjalikke ning konkreetseid briife. Igal turundustegevusel on kindel eesmärk ning ühte reklaami ei panda kogu maailma. Üleüldiselt on see tänases reklaamivaldkonnas pigem erand.“

„Loomulikult olime tulemuse üle väga õnnelikud. Võit ongi iga konkursil osalemise eesmärk ning Circle K on just selline suurklient, keda ilmselt iga kohalik agentuur soovib teenindada. Teisalt tunneme suurt vastutust ja kohusetunnet kõikide meie klientide ees ja kinnitan, et La Ecwadori meeskond annab igal juhul maksimumi, meile on oluline, et kõik meie kliendid tunnevad ja näevad oma äritulemustes, et nende kõrval seisab usaldusväärne ning pühendunud loovpartner,“ kommenteeris Aavik.