Tööinspektsiooni kampaania “Märka ohtu”

Meie roll
Kampaaniad / Digital / Foto ja video

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Klient

Tööinspektsioon

Töö

Ohutus- ja teavituskampaania “Tunne oma õigus – Märka ohtu”

Koostööpartner

Inspired Universal McCann Eesti[/vc_column_text][vc_separator color=”chino” border_width=”2″][vc_column_text]

 

Briif

Aasta-aastalt on kasvanud registreeritud tööõnnetuste arv ning 2016. aastal teatati koguni 5081 tööõnnetusest. Samuti tõusis 2016. aastal töösurmade arv 26-ni (2015. aastal 17, 2014. aastal 16). Pea iga neljanda tööõnnetuse moodustasid masinate, tööriistade ja transpordivahenditega seotud õnnetused, ometi on selliseid õnnetusi võimalik ennetada ning oma tööd oluliselt ohutumalt teostada.

 

 

Analüüs ja streteegia

Analüüsisime põhjalikult Tööinspektsioonile teadaolevat statistikat ning kampaania sihtgruppide (töötajad ja tööandjad) käitumismustreid. Paralleelselt kaardistasime varasemaid taolisi teavituskampaaniad nii Eestis kui välismaal ning jõudsime järeldusele, et kampaania hoiak peab olema toetav, positivistlik ning jaatust kasutav. Šokireklaamide ning ohtude kaudu kommunikeerimine toodab pigem hirmu ja ei häälesta töötajat/tööandjat ennetamisele. Kampaaniat edastasime täpselt seal, kus liikus meie sihtgrupp. Koostöös meediaagentuuriga Inspired Universal McCann Eesti töötasime ulatusliku strateegia, kuidas võimalikult täpselt sihtgruppideni, kelleks olid nii töötajad kui ka tööandjad, jõuda.

 

 

Idee

Kiirus, liikuvad detailid, müra ning adrenaliin, mis masinatega töötamisel tihti kaasas käivad on stereotüüpselt nö. meeste pärusmaa, kuid ohtlik masinate käsitlemine pole kuidagi mehelik ega äge. Kampaania idee tugines inimese ja masina jõuvahekorra kujutamisele: olenemata sellest, kui kogenud, tark ja vilunud on masinaga töötav inimene, on masin alati tugevam ja võimsam. Teiseks on oluline alati enne masinaga tööle asumist seda kontrollida ning selle ohutuses veenduda, sest suur osa masinatega seotud tööõnnetustest juhtub tegelikkuses kellegi kolmanda poolt tehtud masina ohutusseadmete muutmisest tingituna.

Sellest sündiski kampaania peasõnum: “Masinal on jõud. Sinul on mõistus – Veendu ohutuses”, mis teadvustas jõuliselt töötaja ja masina rolle ning nende jõuvahekorda, kutsus üles ohte märkama, kuid ei apelleerinud hirmu külvamisele.

Kampaania visuaalis kasutasime klassikalist, jõulist plakati ülesehitust, milles vaataja näeb tööolukorda masina “perspektiivist”. Kujutasime masinat ning selle liikuvaid detaile alati suurema ja tugevamana kui inimest.

 

Lahendused ja tulemused

Kampaania järel-uuringule tuginedes, selgus, et kõige kõrgem oli tele- ja internetiklipi märgatavus. Reklaamklippides mängisime üht ja sama tüüpolukorda nii töötaja kui ka tööandja vaatevinklist, näitamaks kuidas ohuolukordades käituda tuleks. Klipis kasutasime põnevus- ja õudusfilmidele omast montaaži ja filmikeelt, tekitamaks vaatajas võimalikult suurt pinget. Märkimisväärseks oli ka märgatavus raadioreklaami puhul, mida peetakse üheks kõige keerulisemaks kanaliks, milles nö silma paista.

Nii sihtgruppi kuulujad kui ka üldine avalikkus märkas meie erilahendusi tänavapildis. Välimeedias “torkas” silma suure väljaulatuva saekettaga lahendus ning ühistranspordis kogusid kuulsust nn. vanasõnad, mis teadvustasid masinatega seotud ohte. Nii hakkasid sotsiaalmeedias oma elu elama näiteks tarkused, nagu ,,Käsi ei kuku kännust kaugele”, ,,Jagajasse jäävad näpud”, ,,Tark masinasse ei torma” jt.

Lisaks nimetatud kanalitele, edastasime kampaaniat jõuliselt ka internetis, sotsiaalmeedias, Tööelu portaalis ja PR-is. Suureks positiivseks töövõiduks loeme erinevate reklaam- ja ohutusmaterjalide väljatöötamist ning suunamist ettevõtetesse. Kui üldiselt pole ettevõtted, nende töötajad ega tööandjad sellistest materjalidest väga huvitatud, siis sel korral tootsime materjale isegi juurde, kuna nõudlus oli suur.

91% järeluuringus kampaaniat märganutest pidas reklaame meeldivateks ning 93% leidis sellise kampaania olevat vajaliku. Kõige positiivsema vastukaja sai kampaania 18-40-aastaste hulgas, mis on suurepärane, sest suur osa tööõnnetustest juhtubki noorte või esimest aastat töötavate inimestega. Samuti peame töövõiduks iseasja, et ligi kaks kolmandikku kampaaniat märganutest hakkas kampaania ajel rohkem tähelepanu pöörama töökohal valitsevatele ohtudele või kontrollis oma töökoha üle, vähendades sellega võimalikke riskifaktoreid.

[/vc_column_text][vc_video link=”https://vimeo.com/233650633″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][/vc_column][/vc_row]