Patareide ja akude teavituskampaania

Keskkonnaministeerium

Meie roll
Foto ja video / Kampaaniad

Klient: Keskkonnaministeerium

Ülesanne:

Reklaamikampaania eesmärk on suurendada liigiti kogumist ja inimeste teadlikkust patarei- ja akujäätmetest.

 

Taust ja lahendus: 

Meil kõigil on kodus vedelemas kingakarbis või sahtlipõhjas vanu akusid ja patareisid, millega me esimesel silmapilgul ei oska midagi peale hakata. Pahatihti leiavad laiskusest ja teadmatusest vanad jäätmed oma tee prügikasti ning sealt edasi juba prügimäele, kus patareisid ega akusid sorteerita. Mürkaineid sisaldavad vanad jäätmed on aga keskkonnale ohtlikud.

Loovlahendus annab edasi mõtet, et patareid ja vanad akud ei kuulu prügimäele. Nii on reklaamikampaania sõnumiks „Patakas pole prügi. Vanad patareid ja akud käivad kogumiskohta“. Näitamaks probleemset teemat pehmemalt, on lahenduseks graafiline disain, mis kujutab patareisid ja akusid justkui tegelastena. Ja kuna kõnetama peab nii lapsi kui ka täiskasvanuid, on vastav suund igati põhjendatud.

Kampaania teleklipp on lustakas animatsioon, milles kuuleme tuntud zooloogi ja loodusteadlase maestro Aleksei Turovski häält. Nii võtavad vanad patareid ja akud endale jalad alla ning asuvad otsima teed kogumiskohta jäätmepunktidesse. Vanade jäätmete ellu äratamise idee on seda tabavam, kuna patareid ja akud saavad pärast töötlemist endale uue elu.

Samuti haakub kampaaniaga ka sotsiaalmeedia, kus liiguvad ringi erinevad teadlikkust tõstvad postitused. Sealgi on vanad patareid ja akud keskseteks tegelasteks.