Noored Kooli #Kaotatud2000 kampaania

Noored Kooli

Meie roll
Kampaaniad

Klient: Noored Kooli SA 

 

Ülesanne: Viia läbi üleriigiline teavituskampaania hariduslikust ebavõrdsusest.

 

Taust ja lahendus:

EHIS-e andmetel lõpetab Eestis igal aastal põhikooli umbes 11 000 õpilast ja põhikoolile järgneva nelja aasta jooksul jõuab neist keskhariduse nii üld- kui kutsekeskhariduse omandamiseni keskmiselt 80%. See tähendab, et Eesti ühiskonda lisandub igal aastal umbes kaks tuhat põhiharidusega noort, kellest paljud ei pruugi ka hilisemas eas keskhariduse omandamiseni jõuda.

Madalam haridustase mõjutab nende tulevikku ning ees võib oodata madalam palk ja vähem võimalusi tööturul. Tagajärgi tunneb ka riik laiemalt: saamata jääb maksutulu, suurenevad kulutused sotsiaaltoetustele ning üldine osalus kodanikuühiskonnas on väiksem.

Koostöös Sihtasutusega Noored Kooli viisime läbi üleriigilise teavituskampaania, mille loovlahendusega tõstsime ühiskonna rambivalgusesse haridusliku ebavõrdsuse probleemi ja seda ilmestava statistika – igal aastal kaob 2000 noort, kelle haridustee kulmineerub põhiharidusega. Loovlahenduses keskendusime avaliku huvi tõstatamiseks ja teadlikkuse kasvatamiseks kampaaniaeelse “teaser-kampaaniaga”, mille katusidee “Kaotatud 2000 noort” oli läbiv ka ühel peavisuaalil ning #-l, mille lõime spetsiaalselt kampaania jaoks, et probleemi teadvustamine leviks sihilikult ka sotsiaalmeedias. Kampaania levis nii digi-, print-, sotsiaal- ja offline-meedias kui ka massiteabekanalites.