Ligipääsetavus

Sotsiaalministeerium

Meie roll
Foto ja video

Klient: Sotsiaalministeerium

 

Ülesanne:

Toota 5 ühtse visuaalse keelega videoklippi, et suurendada Eesti ühiskonna teadlikkust ligipääsetavusest ning edendada oskust märgata ligipääsetavust ja ligipääsmatuid lahendusi.

 

Taust ja Lahendus:

Ligipääsetavus tähendab kõikide inimeste võrdset võimalust liikuda avalikus ruumis, tarbida kaupu ja teenuseid, jälgida meediat, kasutada veebikeskkondi ja palju muud.

Viiendiku meie ühiskonnast moodustavad eakad ning teise viiendiku lapsed ja noored. Lisades juurde ka püsiva erivajadusega inimeste ning ajutise vigastusega inimeste arvu, on tulemuseks pool elanikkonnast, kellel on probleeme ligipääsetavusega.

Ligipääsmatud lahendused sünnivad enamasti madalast teadlikkusest ning seetõttu, et lahenduste loomisel lähtutakse sageli keskmist kasvu hea tervise ja hea võimekusega inimesest.

Loovkontseptsioonis toetusime ligipääsetavusega seotud probleemide tutvustamisele läbi tavainimese kogemuste. Seetõttu panime videote kõneisiku Roald Johannsoni situatsioonidesse, millega ligipääsetavusraskustega inimesed tegelevad igapäevaselt. Näiteks andsime kõneisikule lapsevankri, millega ta pidi läbi linnaruumi liikuma. Olles probleeme omal nahal kogenud, teadis  Roald rääkida põhilistest valukohtadest erinevate sihtgruppide puhul ja kutsus iga klipi lõpus ligipääsetavusele rohkem tähelepanu pöörama.

“Ligipääsetav lahendus on hädavajalik mõnele aga tegelikult võidavad ju sellest kõik.”

Lisaks klippidele hoolitses Agentuur selle eest, et teema ka teistes kanalites kõneainet tekitaks:

https://etvpluss.err.ee/1608271647/letnjaja-studija

https://www.postimees.ee/7288561/roald-johannson-juhib-tahelepanu-ligipaasetavuse-probleemidele#_ga=2.173910051.1644637385.1625743209-587743099.1619096229

https://www.postimees.ee/7290743/jakob-rosin-ligipaasetavusest-jaab-koikjal-vajaka?fbclid=IwAR2SJrBR5pLqAVWLH6p155Oqs-EyN7jvUdN9FEYEkpA-qd4-QwmawXw5pgI