MIKS VALIDA JUST MEID?

Agentuuri kui terviku loomisel oleme lähtunud põhimõttest pakkuda kliendile võimalust tellida kõik turunduslahendused ühest ja samast agentuurist. Sel viisil saame kliendi jaoks koostada turundusstrateegia, mis vastab kliendi seatud eesmärkidele ning tagab sealjuures ressursside võimalikult efektiivse kasutamise.

Meie agentuuris töötavad motiveeritud meeskonnad, kes tegelevad vastavalt sisuturunduse, traditsiooniliste agentuuriteenuste, trükiste ning meediaplaneerimisega. Igasse tiimi kuuluvad oma valdkonna professionaalid, kes lähenevad igale projektile personaalselt ning täieliku pühendumusega.

Audience-icon

AGENTUURITIIM

Piirid turundusvaldkondade vahel on tänasel päeval küll hägustunud ning digi- ja sotsiaalmeedia osakaal kõvasti kasvanud, kuid klassikaline reklaam ei ole kuhugi kadunud. Tele-, raadio- ja välireklaam ning ettevõtte turundusstrateegia ja brändi terviklik planeerimine on meie igapäevaseks tegevuseks.

Agentuuritiim on lüli La Ecwadori eri tiimide vahel. “Töötame välja sinu ettevõttele turundusstrateegia ja tegevuskava ning juhime sinu ettevõtte turundusplaani täpselt sinu ettevõtte ja brändi eripärasid arvestades,” selgitab agentuuritiimi juht Mairi Talving oma tiimi kompetentsi.

Kõik saab alguse ideest ehk copy’ist ning sellest punktist alates oleme sinu partneriteks loovkontseptsioonide ja reklaamlahenduste väljatöötamisel ja elluviimisel.

Pikaajaline kogemus väga erinevatest valdkondadest ettevõtetega on andnud meile professionaalse oskuse töötada välja personaalselt sinu ettevõtte jaoks sobiv turunduskommunikatsiooni terviklahendus.

Mairi Talving

TRÜKISETIIM

Kuluaarides sosistatakse, et trükiste aeg hakkab läbi saama. Meie nii ei arva. Faktid näitavad, et ühe toote eksponeerimine kliendilehes tõstab selle toote müüki ligi 6 korda!

Trükisetiim juhib, kujundab ja organiseerib kõike, mis puudutab sinu ettevõtte turundust läbi trükiste ja POS-materjalide. Meie professionaalsed kujundajad ja küljendajad aitavad lisaks kujundusele ka igakülgsete nõuannetega selles vallas.

“Kogemus ja oskusteave aitab meil sulle nõu anda igas väiksemas detailis, nii paberi valikul kui ka optimaalsema trükiformaadi leidmisel,” lubab trükisetiimi juht Maiken Veskimäe.

Vastutame kliendilehtede, plakatite, POS-materjalide jt reklaamtrükiste õigeaegse kujunduse, trükikotta mineku ja ka laialikande eest. Meil on pikaajaline kogemus nii kampaania jaoks tehtud POS-materjalide ja selle erilahenduste kui ka näiteks reklaamkingituste, aastaraamatute ja korporatiivtrükistega.

Maiken Veskimäe

SISUTURUNDUSTIIM

Sisuturundusega on võimalik mõjutada oma kliente läbi hoolikalt ja personaalselt valitud kanalite, mis on kohandatud nende huvide ja vajaduste järgi. See parandab brändi loojaalsust ning usaldust ja avab võimaluse leida uusi kliente.

Hoolitseme selle eest, et jutustada kõikidel võimalikel viisidel sinu brändi lugu. Olgu selleks artikkel, Facebooki postitus, videoklipp Youtube’is või hoopis postitus tuntud influencer’i blogis. Tegeleme pidevalt sinu toote või brändi parema kõlapinna nimel, otsides uusi ideid, võimalusi ning kanaleid.

“Sisuturundus pakub lõputult võimalusi ja meie ülesanne on neist õiged sinu jaoks välja valida ja sinu ettevõtte heaks tööle panna,” selgitab sisuturundustiimi juht Teele Hein. Töötame sinu ettevõtte jaoks välja põhjaliku sisuturundusstrateegia, mis sobib kokku sinu ettevõtte brändimaailmaga. Lisaks produtseerime nii teksti-, foto- kui ka videosisu, mida levitame sotsiaalmeedias, online- ja trükimeedias ning blogides.

Meie suureks eeliseks on meie enda sihtgrupipõhine elustiiliblogide võrgustik, kuhu toodame sisu, mida konkreetne sihtgrupp soovib ja ootab.

teele sisuturundus

MEEDIATIIM

Iga kasutatud meediapind peab ettevõttele tulu tooma, mistõttu aitame turunduskampaaniate sõnumite edastamiseks valida võimalikult efektiivsed ja tulemuslikud meediakanalid. Meediastrateegia kokkupanemisel lähtume sellest, et sinu ettevõtte äriliste eesmärkide täitmine oleks maksimaalne.

Juba loovkontseptsiooni väljatöötamisel võtame arvesse meediakanalite erinevaid tehnilisi lahendusi ja võimalusi. Meil on majasisene oskusteave ja pikaajaline kogemus meediapindade planeerimises kõigis valdkondades. See võimaldab meil saavutada parimaid lahendusi televisioonis, raadios, ajalehtedes, internetis, kinos ja välimeedias.

“Meediaplaneerimise võlu seisneb selles, et minu käe all valitakse meediapinnad mahtude asemel sihtgrupi väärtushinnangute ja eelistustest lähtuvalt,” selgitab meediatiimi juht Kert Aavik.

Lisaks tegeleme ka kogu ettevõtte igapäevase meediavajaduse planeerimise, võimalike pakkumiste ning pideva analüüsi ja monitooringuga.

Kert Aavik digitaalmeedia tiimijuht

DIGITIIM

Turunduskommunikatsioonis on täna kanalid omavahel nii põimunud, et isegi kõige konservatiivsemat kaupa müüv ettevõte ei saa hakkama ilma digitaalse turunduseta.

Iga ettevõte saab lihtsate digiteenuste ja vähese eelarvega oma müügipotentsiaali tõsta. Meie analüüsime sinu ettevõtte digikanalite võimekust ja pakume välja parimad ja efektiivsemad lahendused teenuste ja sõnumite edastamiseks. Analüüsime ja mõõdame tulemusi ning vastavalt sellele optimeerime jooksvalt kampaaniat.

“Digiturundus on kui täppisteadus, kus tegevusi õigesti analüüsides, planeerides ja järjepidevalt tegutsedes võid kasvatada oma äritulemusi märkimisväärselt. Social may be sexy, but organic pays the bill,” ütleb digitiimi juht Kert Aavik.

Koostöös sisuturundustiimiga loome SEO sõbralikku sisu, mis tõstab Google’i silmis  sinu veebilehe väärtust, planeerime ja korraldame Google’i, Youtube’i, Facebooki jt sotsiaalmeedia kanalite reklaame, mis on suunatud detailselt sinu ettevõtte poolt soovitud sihtrühmale.

Kert Aavik digitaalmeedia tiimijuht