Logokonkursi reeglid

  • Logode esitamise tähtaeg on 30. september 2016.
  • Lubatud on esitada mitu kavandit.
  • Logo juures peab olema lühike selgitus, mida täpselt logo väljendab.
  • Iga konkursil osalev töö peab olema vormistatud eraldi dokumenti.
  • Kui logo ei vasta hea käitumise reeglitele või mille autoriõigused on varastatud, siis seda logot konkursil ei arvestata.
  • Kui sobiva kvaliteediga logo konkursile ei esitata, on konkursi korraldajal õigus jätta auhind välja maksmata.
  • Autor peab olema nõus logo esitamisõiguse andmisega konkursi korraldajatele.

Korraldajatel on õigus logosid parandada või konkursilt eemaldada.
Võitja kuulutakse välja 22. septembril.
Logokonkursi korraldaja: Agentuur La Ecwador OÜ.